Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, organizeaz Concursul Naţional „Mesajul meu antidrog”, Ediţia a XII-a, 2015. Tema concursului va fi „Colorează-ţi viaţa altfel… fără droguri!“, iar proiectul se va desfăşura pe următoarele secţiuni: Film scurt metraj; Spot antidrog (liceu) și Eseu literar (gimnaziu şi liceu).

Concursul va avea și o secţiune specială pentru minoritatea rromă – eseu literar în limba rromani (gimnaziu şi liceu). De asemenea, la concurs pot participa și elevii de la Arte vizuale (gimnaziu şi liceu) – cu subsecţiunile Grafică și Pictură. Competiția se va desfășura începând de luna aceasta, până în iulie și se adresează instituţiilor din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din judeţul Dolj. Scopul proiectului este menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri şi S.N.P.P. – substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (denumite impropriu „etnobotanice“), reducerea cazurilor de noi consumatori în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). De asemenea, această activitate urmărește creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare, în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.
Metodologia de desfăşurare a concursului:

– Înscrierile în concurs se vor face pe baza FIŞEI DE ÎNSCRIERE din Anexa 1, în perioada 02 martie – 17 aprilie 2015.
– Fişele de înscriere se vor depune la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj din mun. Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, et. 1 – camerele 113 – 117, la prof. Iulia Dascălu sau altă persoană din cadrul Centrului.
– Fiecare elev va putea să se înscrie doar cu o singură lucrare în cadrul fiecărei secţiuni, dar va putea să participe la mai multe secţiuni / subsecţiuni ale concursului.
– Lucrările vor avea un singur elev – realizator şi, pentru a intra în faza de jurizare/evaluare, trebuie să îndeplinească toate cerinţele din regulament, în caz contrar sunt descalificate.
– Lucrările participante se pot depune (separat sau simultan cu fişa de înscriere) la sediul C.P.E.C.A. Dolj mai sus menţionat, în perioada 02 martie – 17 aprilie 2015.

Gala laureaţilor la nivel judeţean va avea loc în perioada 01–15 mai 2015. Creaţiile ce se vor clasa pe primul loc la nivel judeţean, pe fiecare secţiune/subsecţiune şi grupă de vârstă, vor participa la faza naţională a concursului. Profesorii care au coordonat elevii în realizarea lucrărilor participante, care au îndeplinit cerinţele din cadrul regulamentului din actuala ediţie a concursului şi nu au fost descalificate în faza de jurizare, pot beneficia, la cerere, de adeverinţe care atestă implicarea acestora în implementarea proiectului în anul şcolar 2014-2015.
Adeverinţele se ridică doar de la sediul Centrului, personal sau de către o persoană delegată de instituţia de învăţământ, pe bază de semnătură de primire.

Regulamentul concursului

Concursul se va desfăşura pe următoarele secţiuni:

– FILM scurt metraj, SPOT antidrog – liceu;
– ESEU literar (în limba română şi rromani) – gimnaziu şi liceu;
– ARTE vizuale (Grafică; Pictură ) – gimnaziu şi liceu.

1. Film scurt metraj:

Spot antidrog: Tema secţiunii: „Colorează-ţi viaţa altfel… fără droguri!“
Condiţii de participare: concursul este destinat doar elevilor de liceu, la fiecare dintre cele 2 subsecţiuni.

Condiţii tehnice pentru cele 2 subsecţiuni:
Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 minute, circumscrise temei;
Filmele sunt creaţii originale, iar autorul este prezentat pe generic; Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent.
Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 secunde, circumscrise temei; Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu: subsecţiunea, denumirea lucrării, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă.

La faza naţională vor participa lucrările care au obţinut locul I pe fiecare subsecţiune, la faza judeţeană – LICEU.

2. Eseu literar:

Tema secţiunii: „Colorează-ţi viaţa altfel… fără droguri!“ (pentru GIMNAZIU şi LICEU).
Condiţii de participare:
-Lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini, la 1,5 rânduri, cu caracter de 12 – Times New Roman, pe suport de hârtie şi electronic (CD).
– În evaluarea lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele criterii:
– încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni);
– promovarea mesajelor pozitive;
– originalitatea mesajului şi a subiectului ales;
– acurateţea stilului, claritatea limbajului.

Subsecţiune specială pentru minoritatea rromă (gimnaziu/liceu): eseu literar în limba rromani.
Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţii rrome vor fi realizate în limba maternă (rromani) şi vor fi traduse în limba română. La faza naţională vor participa lucrările care au obţinut locul I la faza judeţeană, pe fiecare grupă de vârstă (locul I – gimnaziu şi locul I – liceu).

3. Arte vizuale:

Tema secţiunii: „Colorează-ţi viaţa altfel… fără droguri!“
(pentru elevi de GIMNAZIU / elevi de LICEU).
Subsecţiuni:
– Grafică – tuş, creion; format A3;
– Pictură – acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă; format A3.