Un ordin al Ministerului Educaţiei permite cadrelor didactice să rămână titulare după împlinirea vârstei legale de pensionare. În judeţul Dolj, 187 de cadre didactice îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2015.
Potrivit ordinului ministrului, în anul școlar 2015-2016 poate fi menținut în activitate ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare cadrul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: postul didactic/catedra pe care este titular, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, este complet și este viabil în anul școlar 2015-2016, iar la nivelul unității de învățământ nu există reducere de activitate la disciplina pe care cadrul didactic respectiv este titular. „Până pe 26 ianuarie, dascălii aflaţi în prag de pensionare au avut şansa să depună cerere pentru menţinere în activitate la secretariatul unității de învățământ. Validarea condițiilor cumulative pentru menținerea în activitatea ca titular în funcție didactică peste vârsta de pensionare trebuia făcută de consiliul de administraţie al şcolii până pe 2 februarie. În cazul în care consiliul de administraţie al unităţilor şcolare nu a fost de acord cu cererea depusă de profesori pentru continuarea activităţii, dascălii au şansa să depună contestaţii la sediile unităţilor de învăţământ“, a precizat Georgică Florea-Bercea, inspector general al ISJ Dolj.
Astăzi, 5 februarie, consiliul de administraţie al ISJ Dolj va soluţiona contestaţiile, iar începând cu 6 februarie se vor emite şi comunica deciziile. În condiţiile în care, până la 28 august, la nivelul unităţilor de învăţământ se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la anumite discipline, nu mai este posibilă menţinerea în activitate, ca titulare, peste vârsta de pensionare, a unor cadre didactice, conducerile unităţilor de învăţământ vor informa persoanele aflate în această situaţie despre încetarea contractului individual de muncă, în vederea pensionării, se precizează în acelaşi ordin.

Ana DĂNESCU
A absolvit Facultatea de Ştiințe Sociale din Universitatea din Craiova, specializarea Filosofie Sociologie. Lucrează la Gazeta de Sud din 2004 în domeniul social, dar este şi realizatorul rubricii Infosocial la Radio Sud.