Acasă Local Dolj Pensionarii amnistiați fiscal, așteptați să depună cereri

Pensionarii amnistiați fiscal, așteptați să depună cereri

-

Bătrânii cărora li s-au reținut din pensii bani despre care funcționarii statului spun că nu li s-ar fi cuvenit vor primi acești bani înapoi, de la 1 ianuarie 2015, pe parcursul a cinci ani -FOTO Traian Mitrache
Bătrânii cărora li s-au reținut din pensii bani despre care funcționarii statului spun că nu li s-ar fi cuvenit vor primi acești bani înapoi, de la 1 ianuarie 2015, pe parcursul a cinci ani -FOTO Traian Mitrache

Bătrânii cărora li s-au reținut din bani pe motiv că avuseseră pensii mai mari decât era necesar și cei care au debite de plată de acum încolo către Casa de Pensii trebuie să ceară instituției în cauză fie restituirea banilor, fie amnistie pentru debitele pe care le au de achitat.

Sumele reținute de casele de pensii de la anumiți pensionari li se restituie oamenilor de către stat pe parcursul a cinci ani, prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010, cunoscută drept Legea pensiilor. Guvernul a dat Legea nr. 125/2014 ale cărei norme metodologice au fost publicate în urmă cu câteva zile și care prevede amnistierea fiscală a pensionarilor cărora li s-au reținut bani din pensie pe diverse motive, respectiv a celor care au de plată diverse debite către stat. Se încadrează în această categorie persoanele cărora li se stabiliseră anumite cuantumuri ale pensiei de către funcționari, apoi tot statul a constatat că oamenii încasaseră o sumă prea mare, așa că banii fost reținuți din pensii.

În ce condiții li se restituie banii pensionarilor

Potrivit actului normativ li se vor restitui retroactiv pensionarilor banii reținuți încă din 2011, dar numai dacă depun o cerere de restituire la Casa Județeană de Pensii Dolj, respectiv la casele teritoriale din județele în care au domiciliul pensionarii cărora statul le-a luat din pensiile plătite în plus, din vina unor funcționari.
„2) Sumele cu titlu de pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor provenite din debite și recuperate de la pensionari începând cu 1 ianuarie 2011 și până la data intrării în vigoare a prezentei legi se restituie eșalonat, pe o perioadă de cinci ani calendaristici, începând cu 1 ianuarie 2015, prin plăți anuale egale. (3) Restituirea se realizează pe baza cererilor depuse de către pensionari la casele județene de pensii (…).
(4) Nedepunerea cererii prevăzute la alineatul (3) atrage nerestituirea sumelor“, se arată în actul normativ cu pricina.

40 de cereri depuse la Dolj

Directoarea Casei Județene de Pensii Dolj, Daniela Licu, a precizat că s-au depus la ghișeele instituției aproximativ 30-40 de cereri de restituire a sumelor reținute din pensii. Ea a subliniat că, dacă reținerea din pensie s-a făcut din vina pensionarului, atunci statul nu le va restitui sumele respective celor implicați.
„Dacă acele sume le fuseseră reținute din pensie pentru aspecte care au fost din culpa pensionarului, atunci banii reținuți nu li se vor restitui respectivelor persoane. Este vorba de cei care au folosit diverse tertipuri, cum ar fi utilizarea unor documente false, declarații false ale pensionarilor respectivi și altele. Noi nu avem de unde să știm câte persoane vor beneficia de această lege, pentru că pensionarii îndreptățiți trebuie să depună o cerere la Casa de Pensii“, a declarat Daniela Licu.
Articolul 2 din Legea nr. 125/2014 spune clar în ce situații nu li se dau banii înapoi celor care au înșelat autoritățile pentru acordarea unei pensii: „Debitele care au drept cauză culpa debitorului, cum ar fi folosirea de către acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realității, care au avut drept urmare stabilirea eronată a pensiei, nerespectarea obligației care revin, potrivit legii, pensionarilor, inclusiv cele referitoare la cumulul pensiei cu venituri salariale, asimilate salariilor sau, după caz, cu venituri din activitățile independente, nu fac obiectul scutirii de la plată și al restituirii, potrivit prevederilor prezentei legi“.
Statul amnistiază și pensionarii cărora trebuie să li se rețină din pensii de acum încolo. Scutirea de la plata debitelor, precum și restituirea sumelor deja luate din pensiile oamenilor se aplică indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau a beneficiat pensionarul, la momentul constatării existenței debitelor, se arată în lege.
Și pensionarii agricultori au fost scutiți la plata debitelor către stat generate de interpretări greșite ale prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor. Ei fuseseră amnistiați prin Legea nr. 120/2014, dar aceasta a fost abrogată la apariția Legii nr. 124. Directoarea CJP Dolj spune că din octombrie de la apariția legii și până la abrogarea ei au fost persoane din rândul pensionarilor agricultori care au depus cereri la instituție pentru restituirea unor sume reținute.

Statul nu plătește dobânzi pe banii reținuți 

Statul le-a reținut pensionarilor până la o treime din pensie, astfel că acele sume au ajuns mai repede în conturile statului, dar statul le va restitui pensionarilor într-un interval mult mai mare de timp. Așadar, sumele ce urmează a fi restituite pensionarilor nu se actualizează cu indicele de inflație și „nu sunt purtătoare de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere“, se arată în actul normativ cu pricina. 

ȘTIRI VIDEO GdS