Acasă Local Dolj Acordul-cadru, minunăția achizițiilor publice: Licitezi la jumătate, dar poți să primești...

Acordul-cadru, minunăția achizițiilor publice: Licitezi la jumătate, dar poți să primești toată suma

-

Delta ACM a câștigat cu 67 de milioane de lei fără TVA licitația estimată de primărie la 135 de milioane de lei, dar, conform legii, ar putea primi întreaga sumă dacă apar mai multe lucrări de reparație și întreținere a străzilor, trotuarelor, aleilor și parcărilor din municipiul Craiova
Delta ACM a câștigat cu 67 de milioane de lei fără TVA licitația estimată de primărie la 135 de milioane de lei, dar, conform legii, ar putea primi întreaga sumă dacă apar mai multe lucrări de reparație și întreținere a străzilor, trotuarelor, aleilor și parcărilor din municipiul Craiova

Firmele care câștigă licitațiile organizate de autoritățile publice pot primi mai mulți bani decât suma cu care au fost declarate câștigătoare. Și asta, pentru că legea achizițiilor publice permite, de exemplu, la acordul-cadru, ca autoritățile să cheltuiască toată suma estimată care, de regulă, este cu mult mai mare decât cea din oferta câștigătoare. Este și cazul licitației pentru repararea și întreținerea străzilor din Craiova, acolo unde Delta ACM, câștigătoarea contractului, ar putea primi 30 de milioane de euro în loc de 15 milioane de euro, fără TVA.

Delta ACM a câștigat licitația organizată de Primăria Craiova privind asfaltarea din Bănie ofertând jumătate (67.087.709,22 de lei fără TVA) din valoarea estimată de către municipalitate, dar poate primi, pe durata acordului-cadru, întreaga sumă pe care primăria a estimat-o inițial, de 135 de milioane de lei fără TVA. Asta, pentru că legislația privind acordul-cadru permite acest lucru. Pe scurt, conform art. 3, lit. b), din OUG nr. 34/2006, acordul-cadru este înțelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere.

„Au licitat mai puțin, dar asta nu înseamnă jumătate din suprafață, ci jumătate din preț“

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, declara, în luna octombrie, atunci când a fost semnat acordul-cadru pentru asfaltarea de străzi, că valoarea estimată de municipalitate este suma pe care o poate primi Delta și acesta nu se limitează doar la suma pe care firma a licitat-o și care a declarat-o câștigătoare detașată a licitației. „Valoarea contractului este de 36 de milioane de euro, care este pe patru ani sau până la data la care se termină suma respectivă. Au licitat mai puțin, dar asta nu înseamnă jumătate din suprafață, asta înseamnă jumătate din preț. Noi am pus o sumă mult mai mare, din care ei au venit cu jumătate pentru plata cantităților. Va fi același lucru ca număr de kilometri de asfalt, dar așa cum și-au măsurat ei costurile pentru cantități, mână de lucru și așa mai departe, s-au dus la jumătate din valoarea contractului“, preciza, atunci, primarul.

„Indiferent de valoarea ofertată, valoarea estimată maximă a acordului cadru este de 135.000.000 de lei fără TVA“

În plus, în urma unei solicitări făcute de GdS către primărie, instituția a răspuns, în alte cuvinte, că licitația a fost făcută doar pentru a vedea care sunt cele mai mici prețuri.
„Menționăm faptul că, așa cum rezultă din Fișa de date a achiziției, cap. VI. 3) ALTE INFORMAȚII, valorile totale ofertate fără TVA au fost luate în considerare doar pentru aplicarea criteriului de atribuire (prețul cel mai scăzut), în scopul stabilirii ofertei câștigătoare. (…) Valoarea de 135.000.000 de lei (exclusiv TVA), precizată în cadrul anunțului de atribuire publicat în SEAP, reprezintă valoarea cumulată a tuturor contractelor subsecvente estimate a fi încheiate pe perioada de patru ani a acordului-cadru. Astfel, indiferent de valoarea ofertată de fiecare operator economic participant la procedură, care a rezultat din însumarea valorilor pe categoriile de lucrări (tehnologii) prezentate în «Centralizatorul categoriilor de lucrări» (cantitatea estimată înmulţită cu prețul unitar pentru fiecare categorie de lucrări (tehnologie) de la poziția 1 până la poziția 49), valoarea estimată maximă a acordului cadru este de 135.000.000 de lei fără TVA, valoare care se regăsește și în formularul acordului-cadru, publicat în SEAP, odată cu documentația de atribuire. Valoarea fiecărui contract subsecvent, ce va fi încheiat pe durata acordului-cadru, se va calcula în funcție de prețurile unitare/categorie de lucrare din «Centralizatorul categoriilor de lucrări», ofertate de către SC DELTA ACM 93 SRL. Prețurile unitare nu se vor actualiza ca urmare a creșterii tarifelor la utilități, a prețurilor materialelor, a manoperei etc. Prețul poate fi ajustat numai în situația în care au loc modificări legislative, privind taxa pe valoarea adăugată și contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat“, se arată în răspunsul primăriei.
Totodată, trebuie spus că, odată cu reducerea CAS cu 5%, va scădea și valoarea primului contract subsecvent pe care primăria l-a încheiat cu firma Delta ACM. Acesta are o valoare de 6.462.970,70 de lei fără TVA. În funcție de necesități, primăria va face alte contracte subsecvente (16 contracte subsecvente/patru ani, de la unul până la patru contracte subsecvente/an), dar care nu au voie să depășească valoarea maximă estimată de 135 de milioane de lei. „Ca urmare, la această dată nu se cunoaște suma de bani pe care o va primi promitentul executant SC Delta ACM 93 SRL pentru derularea acestui acord-cadru“, a mai precizat primăria.

„Cantitățile exacte pot fi mai mici, egale sau mai mari decât cele estimate“

Într-un răspuns acordat GdS, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Montorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) a specificat că, în ciuda faptului că Delta ACM a câștigat licitația cu un preț mult mai mic, primăria îi poate aloca acesteia toți banii pe care îi pusese la bătaie în primă instanță.
„Sublinem că estimările minime și maxime ale cantăților ce ar putea fi solicitate de autoritatea contractantă pe durata întregului acord-cadru nu reprezintă cantități exacte ce vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale sau mai mari decât cele estimate, în funcție de necesitățile efective ale autorității contractante. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 31 din OUG nr. 34/2006, valoarea estimată a unui acord-cadru se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziție publică ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga sa durată“, se arată în răspunsul ANRMAP.
Totuși, în cazul în care cantitatea de lucrări se modifică extrem în urma apariției unor noi gropi, în acest caz, sau a unor deteriorări de străzi, alei, trotuare și parcări, astfel încât să depășească valoarea estimată de primărie, 135 de milioane de lei, autoritatea locală este obligată prin lege, să organizeze o nouă licitație.
„Potrivit prevederilor art. 65, alin. (1), lit. g), din HG nr. 925/2006, autoritatea contractantă nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente a căror valoare cumulată este mai mare decât o valoare a cărei depășire ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale OUG nr. 34/2006 care instituie obligații ale autorității contractante în raport cu anumite praguri valorice. Apreciem că, în cazul de față, autoritatea contractantă, prin atribuirea contractelor subsecvente operatorului/operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru pe baza regulilor și condițiilor prevăzute în respectivul acord, poate depăși cantitățile de produse estimate în acordul-cadru și implicit valoarea maximă estimată a acordului-cadru, aceasta având obligația aplicării unei noi proceduri de atribuire a contractului de achiziție publică, numai în situația în care valoarea cumulată a contractelor subsecvente ar depăși pragul valoric prevăzut de OUG nr. 34/2006 la care autoritatea contractantă s-a raportat pentru alegerea procedurii de atribuire a respectivului acord-cadru“, a mai transmis ANRMAP.

Cine a semnat în locul primarului?

În urma studierii dosarului de achiziție, GdS a sesizat faptul că primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, nu a semnat acordul-cadru pentru asfaltarea de străzi, alei, trotuare și parcări din Craiova. De regulă, primarul Craiovei este suplinit de viceprimarul Mihail Genoiu, însă acesta nu a putut fi contactat pentru a confirma sau a infirma dacă a semnat în locul primarului.
Totodată, conform acordului-cadru semnat în octombrie, care se regăsește în dosar, acesta va înceta de drept în două cazuri: „a) prin ajungerea la termen; b) înaintea ajungerii la termen, prin atingerea pragului de 135.000.000 de lei fără TVA, reprezentând valoarea cumulată a tuturor contractelor subsecvente estimate a fi încheiate pe perioada de patru ani“.
Mai trebuie menționat că Delta ACM asfaltează Craiova cu prețul de 272,85 de lei pe metrul pătrat. La această licitație, Delta ACM – 67,08 milioane de lei a concurat cu Teloxim Con – 87,7 milioane de lei, asocierea Imob Lux Construct – Impresa Ferrara – RCM Costruzioni – Shelter Construct – 87,6 milioane de lei, asocierea Star Trading Impex – Valah Construct Grup – Zeus – Metabet CF – 92,6 milioane de lei, Secol – 112,5 milioane de lei, asocierea T Dancor Romconstruct – Alexor Trading – Transporturi Auto – 94,3 milioane de lei, Tel Drum – 101,3 milioane de lei, asocierea Erpia – Vicexpert – Padrino – Armeanca Prest Com – 86,1 milioane de lei și asocierea Tancrad – Recon – 118,7 milioane de lei.

ȘTIRI VIDEO GdS

Horoscop

Berbec S-ar putea să simţiţi o nelinişte, în urma unor evenimente din trecutul apropiat. Analizaţi bine situaţia, cereţi sfaturi celor apropiaţi, persoanelor...