Acasă Local Dolj 11.500 de doljeni, penalizați nelegal la CAS

11.500 de doljeni, penalizați nelegal la CAS

-

CAS Dolj, incapabilă să gestioneze contribuabilii
CAS Dolj, incapabilă să gestioneze contribuabilii

CJAS Dolj a identificat și notificat, cu un decalaj de aproape cinci ani, doljenii cu venituri din activități independente care nu plăteau contribuții CAS. Deși au fost notificați începând din decembrie 2013, contribuabililor li se pretind penalități pentru perioada 2008 – 2013. Legea prevede în mod explicit începând cu ce dată se pot calcula penalități.

Fiscul doljean pretinde nelegal dobânzi și penalități de întârziere pentru debitele CAS ale unui număr de 11.500 de contribuabili cu venituri din activități independente în perioada 2008-2013. În Dolj, sunt înregistrați circa 18.000 de contribuabili cu venituri din activități independente. Potrivit Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, aceștia trebuie să plătească lunar la fondul de asigurări de sănătate (CAS) o cotă de 5,5% din venituri (art. 257, alin 2, lit. a-d, f). Cu toate acestea, anterior anului 2012, în evidențele Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Dolj doar 4.500 de contribuabili figurau ca plătitori de contribuții CAS. În 2012, între Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost încheiat un protocol de colaborare, prin care gestiunea acestei categorii de contribuabili a fost preluată de Fisc. Pe baza informațiilor de la ANAF, CNAS a identificat contribuabilii care nu plăteau contribuții CAS. Protocolul de colaborare între cele două instituții a fost prelungit de la 30 iunie 2012 la 30 iunie 2014. În Dolj, au fost depistate circa 13.500 de persoane care nu plăteau contribuții CAS. În noiembrie 2013, CJAS Dolj a trimis înștiințări către aceștia, iar 2.000 s-au prezentat pentru clarificarea situației. Pentru restul de 11.500 de contribuabili, în baza colaborării și protocolului cu ANAF, CJAS Dolj a emis decizii de impunere din oficiu, în decembrie 2013, respectiv martie și iunie 2014.

CJAS Dolj, în culpă

Emiterea deciziilor pentru plata accesoriilor (debânzi și penalități) aferente debitelor principale a rămas în sarcina Fiscului doljean. În baza debitelor principale comunicate de CJAS, Fiscul a calculat automat, prin sistemul informatic de care dispune, accesoriile aferente perioadei 2008-2013. Trebuie precizat că, potrivit legii, accesoriile se calculează până la data stingerii debitului. Problema care se pune este următoarea: sunt legale sau nu accesoriile calculate pentru perioada 2008-2013? Debitele restante pentru această categorie de contribuabili au fost comunicate prin decizie de impunere începând cu decembrie 2013, înainte ca obligațiile aferente anului 2008 să depășească termenul de prescripție de cinci ani. „În ajunul Crăciunului, eram la serviciu: ștampilam și lipeam plicuri ca să trimitem deciziile înainte de prescrierea debitelor“, ne-au spus reprezentanții CJAS. Neavând informații despre cei 11.500 de doljeni care nu plăteau CAS, instituția nu le-a comunicat deciziile de impunere la timp, așa cum prevede legea. Art. 45 din Codul de Procedură Fiscală spune că actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menționată în actul comunicat (alin. 1). Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat „nu este opozabil contribuabilului și nu produce nici un efect juridic“ (alin. 2). Pentru că nu a trimis la timp decizii de impunere, CJAS nu poate invoca faptul că doljenii erau obligați să declare și să plătească aceste contribuții. Chiar Legea nr. 95/2006, a sănătății, obligă CJAS să informeze contribuabilii despre drepturile și obligațiile pe care le au. Fiecare asigurat „are dreptul de a fi informat cel puțin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contribuție personală și a modalității de plată, precum și asupra drepturilor și obligațiilor sale“ (art. 222). Drepturile contribuabililor sunt recunoscute și într-o decizie a Curții de Apel Galați (nr. 791/2009).

Ce spune legea

Cu toate că au fost notificați abia în 2013-2014 prin decizii de impunere, celor 11.500 de doljeni li se cer, pe lângă datoria principală, dobânzi și penalități pentru perioada 2008-2013. „CJAS a trimis prea târziu deciziile de impunere, apoi ne-au comunicat debitele restante. Noi am încărcat cifrele în sistemul informatic, care a calculat automat accesoriile aferente debitelor. Sistemul informatic se raportează la data constituirii debitelor“, au precizat reprezentanții Fiscului. Codul de procedură fiscală stabilește și de când se calculează accesoriile. Potrivit art. 111 (Termenele de plată) alin. 2, „pentru diferențele de obligații fiscale principale și pentru obligațiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării acestora, astfel: dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare“. Cu alte cuvinte, accesoriile se calculează după ce a expirat perioada de plată a debitelor principale, comunicate conform legii prin deciziile de impunere. Ilustrativă este o decizie a Curții de Apel Cluj (nr. 2643/2010), care a absolvit de accesorii un cetățean care cumpărase din străinătate un autoturism în 1999. Obligațiile privind taxele vamale i-au fost comunicate în 2003, însă accesoriile erau calculate începând cu 1999. Decizia instanței a stabilit că accesoriile se calculează de la data comunicării actului administrativ fiscal (deciziei de impunere).

ȘTIRI VIDEO GdS

Horoscop

Berbec După o perioadă dificilă pe plan sentimental şi financiar, aveţi un succes nesperat. Climatul general vă este favorabil. Vă recomandăm să...