Acasă Local Asociaţia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu", o nouă lansare de proiecte

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu”, o nouă lansare de proiecte

-

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” a anunţat lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru: „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”. Data limită de depunere a proiectelor este 18 noiembrie.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 6.056 de euro.
Beneficiari eligibili sunt proprietarii privaţi de pădure, persoane fizice sau juridice şi asociaţii ale acestora; forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obsti de moşneni, obsti răzeşeşti, păduri grănicereşti şi alţii); comune, oraşe şi municipii deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora; instituţii de cult şi învăţământ deţinătoare de pădure şi asociaţiile acestora; asociaţii mixte de proprietari de pădure din oricare din categoriile de mai sus.

Până pe 28 octombrie se mai pot depune proiecte pentru: „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de baza pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 200.000 de euro.
Beneficiari eligibili sunt: comunele prin reprezentanţii lor legali, autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructură de apă/apă uzată, Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune, ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult, persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local.
Depunerea proiectelor pentru măsurile menţionate mai sus se va face la sediul Asociaţiei GAL Microregiunea Horezu, str. 1 Decembrie nr. 11, Casă de Cultură Constantin Brâncoveanu, corp B, Horezu, jud. Vâlcea, de luni până vineri între orele 10.00 – 16.00.
Pentru mai multe informaţii va rugăm să accesaţi pagină noastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro sau site-ul AFIR: www.afir.ro sau MADR: www.madr.ro.
Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obţine la numărul de telefon: 0250861305 sau pe adresa de e-mail [email protected], dar şi la sediul Grupului de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu”, unde puteţi solicită în mod gratuit informaţii despre măsură şi ghidul măsurii, în format tipărit sau electronic (CD/DVD).

ȘTIRI VIDEO GdS