13.8 C
Craiova
joi, 1 octombrie, 2020
Știri de ultima oră Local Centrul istoric al Craiovei, zguduit de buldozer

Centrul istoric al Craiovei, zguduit de buldozer

http://www.youtube.com/watch?v=90cl62Uoskw

Primăria Craiova a demolat ieri un magazin de pe strada Lipscani, construit în anii ‘90. Municipalitatea susţine că propietarul acestuia a încălcat contractul de concesiune şi nu are autorizaţie de construire. Proprietarul se consideră victima unui abuz şi promite acţiuni penale pe numele primarului Olguţa Vasilescu şi al subordonaţilor acesteia.

Municipalitatea a demolat ieri un magazin din centrul istoric al oraşului (str. Lipscani, nr. 3A), care avea contract de concesiune pe teren până în anul 2019. Prin contractul de concesiune nr. 144/1 iulie 1997, Olimpiu Aurariu a concesionat un teren de 27 mp de pe strada Theodor Aman, bl. 73. (actualul Lipscani nr. 3A). Ulterior, contractul a fost modificat prin trei acte adiţionale: 1/2010, 2/2010 şi 3/2011, suprafaţa ajungând la 44 mp. Pe 21 noiembrie 2011, între Olimpiu şi Carmen Aurariu pe de o parte (părinţi) şi Răzvan Aurariu (fiu) a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare. Soţii Aurariu au cedat fiului construcţia ridicată pe terenul primăriei, contractul fiind încheiat „sub condiţia rezolutorie negativă a neîncheierii de către noul proprietar al construcţiei, în termen de maximum 18 luni de la semnarea prezentului act, a unui nou contract de concesiune sau a oricărui alt contract cu Municipiul Craiova“ prin care „să fie reglementate raporturile juridice între acesta ca şi proprietar al construcţiei şi municipiul Craiova, ca proprietar al terenului pe care se află construcţia“. Dreptul de proprietate asupra construcţiei a fost înscris provizoriu la Cartea Funciară (CF). Pe 25 martie 2014, Direcţia Patrimoniu – Serviciul urmărire contracte, Agenţi Economici a emis o notificare către Olimpiu Aurariu, prin care acesta a fost înştiinţat că actul de concesiune „se consideră reziliat de la data comunicării prezentei hotărâri“. Notificarea primăriei se bazează pe Cap. X „Alte clauze“ alin (1) – „Cedarea obiectului concesiunii, către terţi, se face numai cu aprobarea prealabilă a concedentului, în condiţiile legii, la solicitarea motivată a concesionarului“, dar şi pe Cap. VII „Încetarea, rezilierea contractului“ alin. (2) lit. d – „Contractul de concesiune se reziliază în următoarele situaţii: când se constată că nu au fost îndeplinite obligaţiile contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului“.

Rezilierea contractului – o problemă interpretabilă

La o zi după trimiterea acestei notificări (26 martie), Serviciul Disciplina în Construcţii, Control Comercial din cadrul Poliţiei Locale Craiova a întocmit un raport (aprobat de primar) prin care se propune demolarea construcţiei. Pe 28 martie, la registratura primăriei a fost înregistrat răspunsul lui Olimpiu Aurariu la notificarea primită. Potrivit acestuia, rezilierea contractului „când se constată că nu au fost respectate obligaţiile contractuale“ (Cap. VII alin. (2) lit. d) este „un pact comisoriu de gradul I care presupune, în lipsa unei înţelegeri între părţi, intervenţia instanţei de judecată, care să se pronunţe asupra rezilierii“ (conform art. 1021 din vechiul Cod Civil). Pe de altă parte, Olimpiu Aurariu spune că prin actul de vânzare-cumpărare (nr. 2915 din 21 noiembrie 2011) „s-a realizat o transmitere a dreptului de proprietate asupra construcţiei, neexistând o cedare a obiectului concesiunii“ (în sensul alin. 1 Cap. X – Alte clauze). Mai mult decât atât, contractul de vânzare-cumpărare ar fi reziliat, deoarece în termenul de 18 luni cumpărătorul construcţiei (Răzvan Aurariu) nu a încheiat un nou contract de concesiune a terenului cu municipiul Craiova. În consecinţă, „nu există nici un temei legal în baza căruia să poată fi dispusă rezilierea contractului“. În ciuda adresei primite, primarul Lia Olguţa Vasilescu a emis dispoziţia primarului nr. 2488/28 martie 2014 (vineri) prin care a dispus desfiinţarea construcţiei respective „amplasată fără forme legale pe terenul proprietate privată a municipiului Craiova“. Conform art. 5 al actului respectiv, dispoziţia poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în baza Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În acelaşi timp cu dispoziţia, a fost emisă şi o somaţie către Răzvan Aurariu, prin care acesta este obligat să demoleze construcţia prin forţe proprii, până cel mai târziu pe 31 martie (ieri), ora 7.00.

Temeiul legal, cheia problemei

Dispoziţia primarului are la bază art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestui articol, „construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti“ (alin. 1). În motivare, acest articol este coroborat cu art. 115, alin. (1) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, care spune că primarul emite dispoziţii „cu caracter normativ sau individual“, care „devin executorii“ numai după ce au fost aduse la cunoştinţa publică sau au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. Aceeaşi lege spune însă (art. 11 alin. 2) că aceste acte se comunică obligatoriu prefectului, în cel mult cinci zile lucrătoare de la emiterea lor, care trebuie să le acorde viza de legalitate (art. 115 alin. 7). Răzvan Aurariu consideră că acţiunea primăriei este un abuz. „Semnalez un abuz de putere exercitat de Primăria Craiova, mai precis al doamnei primar Lia Olguţa Vasilescu şi al angajaţilor subordonaţi şi instituţiilor subordonate primăriei, asupra propriilor cetăţeni, şi o flagrantă încălcare a celor mai elementare drepturi ale omului privind dreptul la apărare şi dreptul la proprietate. Dispoziţia nr. 2488 aprobată şi afişată vineri, 28 martie, care dispune desfiinţarea construcţiei deoarece nu există autorizaţie de construire este abuzivă, deoarece spaţiul comercial este construit din 1994 şi avea toate aprobările şi avizele de funcţionare, autorizaţii de construire, iar concesiunea aprobată de CL Craiova, toate obţinute cu mai mulţi ani în urmă, iar taxa de concesiune plătită la zi, această clădire neavând regim de construcţie provizorie“, a transmis Răzvan Aurariu.
„Vom începe toate demersurile legale pentru stoparea şi pedepsirea acestor abuzuri. Vom depune plângeri penale pentru abuz în serviciu împotriva celor care, prin semnătura lor, şi-au dat acordul şi au susţinut aceste abuzuri: Lia Olguţa Vasilescu – primar; Nicoleta Miulescu – secretar al municipiului; Mădălina Deca – consilier juridic; Ionuţ Gâlea – director Direcţia Patrimoniu, Octavian Mateescu – director Poliţia Locală Craiova“, au transmis proprietarii redacţiei GdS.
Era magazinul respectiv o construcţie provizorie? Potrivit Legii nr. 50/1991 (Anexa nr. 2), modificată şi actualizată, construcţiile cu caracter provizoriu sunt „construcţiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcţiunii adăpostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existenţă limitată, precizată şi prin autorizaţia de construire“.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Cine va face „cărţile“ la Consiliul Judeţean Dolj?

PSD nu mai deţine majoritatea în Consiliul Judeţean Dolj. O va putea reface până la urmă în noul legislativ 2020-2024?

ȘTIRI GdS

Cine va face „cărţile“ la Consiliul Judeţean Dolj?

PSD nu mai deţine majoritatea în Consiliul Judeţean Dolj. O va putea reface până la urmă în noul legislativ 2020-2024?

Ping-pong cu elevii de la Colegiul „Carol I” din...

Ping-pong cu elevii de la Colegiul "Carol I" din Craiova

La Craiova, anul universitar se va deschide cu festivităţi...

La Craiova, anul universitar se deschide cu festivităţi on-line

Masca devine obligatorie în Râmnicu Vâlcea și în mai...

În 19 localități din județul Vâlcea purtarea măştilor de protecţie devine obligatorie de la 1 octombrie în anumite condiții. Membrii Comitetului Județean...
00:00:23

29 de percheziţii în trei judeţe, într-un dosar de...

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au efectuat astăzi 29 de percheziţii pe raza judeţelor Gorj (17), Dolj...