1.1 C
Craiova
luni, 24 ianuarie, 2022
Știri de ultima orăLocalRăzboiul buletinelor-fantomă

Războiul buletinelor-fantomă

\n

Mii de craioveni şi locuitori ai comunelor din jurul oraşului, care şi-au preschimbat cărţile de identitate începând cu luna august 2013, s-ar putea trezi că noile buletine nu sunt valabile. O hotărâre controversată a Consiliului Local Craiova ar putea crea haos în toate domeniile de activitate în care au fost folosite respectivele buletine, de la vânzări sau cumpărări de apartamente la contracte de muncă sau credite bancare.

Craiova este în pragul unui scandal de proporţii, care ar putea arunca în aer administraţia locală. Concentrată mai mult pe schimbările de directori pe criterii politice decât pe buna funcţionare a instituţiilor publice, conducerea primăriei a călcat în străchini şi a modificat structura şi denumirea serviciului care se ocupa cu evidenţa şi emiterea actelor de stare civilă fără respectarea punctuală a prevederilor legale. Aşa se face că, de exemplu, certificatele de căsătorie sunt emise de un anumit organism aflat în subordinea unui viceprimar, iar buletinele de un serviciu care nu mai există. Consecinţa ar putea fi catastrofală. Mii de cărţi de identitate ar putea fi nule de drept.

Cum să ocoleşti legea

În iulie 2013, Consiliul Local Craiova a aprobat o hotărâre, nr. 411, prin care Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, cu personalitate juridică, aflat în subordinea consiliului local, a fost transformat în Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor, fără personalitate juridică şi inclusă în aparatul de specialitate al primarului Craiovei. Prin această manevră, conducerea primăriei a dorit să controleze în mod direct întreaga activitate de evidenţă a populaţiei. Problema este că fostul serviciu se afla nu numai în subordinea consiliului local, ci şi sub coordonarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, instituţie centrală care funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Legal, de transformarea serviciului în direcţie ar fi trebuit să afle şi instituţia de la Bucureşti, dar, în graba de a controla totul, primăria s-a făcut că uită să-i informeze şi să ceară acceptul.
Revenind la Hotărârea de Consiliu Local nr. 411 din iulie 2013, aceasta prevedea modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova pentru anul 2013, în care era inclusă şi transformarea serviciului în direcţie, iar baza legală o constituiau mai multe acte normative menţionate în dispozitivul hotărârii. Dintre acestea lipseşte însă, cel mai important, şi anume Ordonanţa de Guvern nr. 84/2001, care se referă exact la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu modificările ulterioare. Potrivit acesteia, „serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sunt constituite prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale şi a formaţiunilor locale de evidenţă a populaţiei din structura Ministerului Afacerilor Interne şi funcţionează în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, cu sau fără personalitate juridică“. Ei bine, Primăria Craiova a schimbat tocmai acest lucru. Noua structură de evidenţă a persoanelor se numeşte acum Direcţie, nu mai are personalitate juridică şi nu se mai află în subordinea consiliului local, ci a fost inclusă în aparatul de specialitate al primarului. Atunci când a fost aprobată structura organizatorică, statul de funcţii sau numărul de personal, consiliul local ar fi trebuit să obţină în prealabil avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date de la Bucureşti. Nu s-a întâmplat aşa. Oficialii Direcţiei au fost săriţi din schema de aprobare, lucru pe care l-au constatat şi ei, dar pe care, spun tot ei, nu au cum să-l mai întoarcă. Potrivit unui răspuns trimis unui avocat craiovean în această speţă, comisarul-şef de poliţie Dumitru-Florin Baba, împuternicit al directorului Direcţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dă de înţeles că primăria trebuie să-şi asume responsabilitatea acestui lucru. Acesta face referire la Hotărârea de Guvern nr. 1.367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei. „Instituţia noastră exercită atribuţiile care îi sunt date în competenţă prin lege, cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă a persoanelor, precum şi la gestionarea şi administrarea la nivel naţional a bazelor de date privind evidenţa persoanelor, cărţilor de identitate, paşapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a altor documente necesare persoanelor în relaţiile cu statul“, spune el. Pe de altă parte, continuă comisarul-şef, „primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor (…) primarul conduce serviciile publice locale. Având în vedere cadrul legal aplicabil în domeniul de interes, rezultă că răspunderea pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare aparţine în exclusivitate autorităţilor administraţiei publice locale“, conchide el. Cu alte cuvinte, primăria a comis-o, primăria să răspundă.
Şi, pentru ca totul să capete accente de tragi-comedie, Direcţia de la Bucureşti susţine că nu are ce face în această situaţie. „În ceea ce priveşte îndeplinirea de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, a atribuţiilor legale pe linia organizării şi funcţionării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, menţionăm că, în principiu, se supun avizului prevăzut de lege modificările vizate (stat de funcţii, număr de personal etc. – n.r.), însoţite de documente justificative. În situaţia în care nu se solicită avizul de referinţă sau se solicită ulterior adoptării hotărârii consiliului local, instituţia noastră ia act de măsura adoptată, aflându-se în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţia stabilită de legiuitor“, se mai arată în răspunsul menţionat anterior.

Unul hăis, altul cea

Circul administrativ a continuat şi după adoptarea hotărârii prin care Serviciul din subordinea Consiliului Local Craiova a fost transformat în Direcţie în aparatul de specialitate al primarului. Toate actele de stare civilă sunt emise de noua Direcţie, cu ştampila de rigoare. Când vine vorba despre cărţile de identitate, însă, ele sunt emise tot de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, care a fost desfiinţat. Şi vorbim aici despre mii de cărţi de identitate emise după luna august 2013, nu numai pentru locuitorii din Craiova, ci şi pentru locuitorii din nu mai puţin de 17 localităţi arondate Craiovei, care nu au astfel de servicii proprii de specialitate. Sunt aceste cărţi de identitate valabile în condiţiile în care ele sunt eliberate de un organism care nu mai există? Ce se va întâmpla dacă o terţă persoană va constesta emiterea unei astfel de cărţi de identitate pe motiv că este ilegal eliberată? Întrebări la care instituţiile abilitate de la Bucureşti ar trebui să caute răspunsul în curtea Primăriei Craiova. Cu buletinele nu-i de joacă.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

ARACIS anunţă că, în 8 luni, a realizat evaluarea...

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior...

ȘTIRI GdS