Acasă Local Respectaţi legea, doamna primar!

Respectaţi legea, doamna primar!

-

Jurnaliştii fac un apel public către primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, să respecte dreptul constituţional al cetăţenilor la informare. Potrivit art. 31, alin. (1) din Constituţia României, „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit“, iar „autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes naţional (art. 31, alin. 2)“. De asemenea, art. 30, alin. (2) din Constituţie spune că „cenzura de orice fel este interzisă“. Obligaţia primarului de a veghea la respectarea Constituţiei României rezultă şi din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 61, alin. (2) din legea menţionată, „primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei“. În fine, Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, spune la art. 1 că „accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României“. Această lege conţine dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public. Astfel, art. 15, alin. (1) spune că „accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat“. Foarte important, Legea nr. 544/2001 face legătura între drepturile constituţionale ale cetăţenilor, mijloacele de informare în masă şi autorităţile publice. Conform legii, „activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public“. Pentru că presa culege informaţii cu scopul de a informa corect şi la timp cetăţenii, legea prevede o procedură de urgenţă la solicitarea informaţiilor de către mijloacele de informare în masă. Art. 8, alin. (5) spune că „informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau cel mult în 24 de ore“. Art. 29, lit. a) din HG nr. 123/2002, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, prevede că structurile sau persoanele responsabile de relaţia cu presa a instituţiei sau autorităţii publice respective au printre atribuţii „să furnizeze ziariştilor prompt şi complet orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o reprezintă“. Primăria Craiova ignoră această prevedere legală şi cere ziariştilor să facă numai solicitări scrise pe care le încadrează la art. 7, alin. (1): „autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de zece zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării“. De regulă, răspunsul care vine în zece zile lucrătoare înseamnă două săptămâni de întârziere pentru un ziar care apare în regim cotidian. Prin ignorarea prevederilor art. 8, alin. (5), Primăria Craiova loveşte în dreptul cetăţenilor de a fi informaţi corect şi la timp. Aşadar, în numele cetăţenilor Craiovei şi a dreptului constituţional de a fi informaţi, jurnaliştii cer primarului municipiului Craiova să respecte legile în vigoare.

ȘTIRI VIDEO GdS

Francezul Claude Dielna, în vizorul Universităţii Craiova

Universitatea Craiova vrea să se întărească în apărare chiar înaintea derbiului cu CFR Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat. Alb-albaştrii sunt...