Acasă Local Au „uitat“ să treacă penalizările la întreţinere

Au „uitat“ să treacă penalizările la întreţinere

-

http:http://www.youtube.com/watch?v=_mHU6xmt23g

Penalizările sunt în Asociaţia nr. 21 Calea Bucureşti din Craiova cauza unei dispute aprinse între reprezentanţii asociaţiei şi proprietarii care s-au trezit că au într-o singură lună de plătit restanţe de 3.000 şi 4.000 de lei. Sumele restante au fost trecute în listele de plată începând cu martie 2009, deşi ele erau din anii 2004, 2005 şi 2006.

SC Termo Craiova, furnizorul de căldură al oraşului, pe atunci Regia Autonomă de Termoficare, a evidenţiat în fiecare factură penalizările de întârziere aferente anilor 2004, 2005, 2006, numai că reprezentanţii Asociaţiei de proprietari nr. 21 Calea Bucureşti nu le-au repartizat în lista de întreţinere. „Deşi au fost evidenţiate de furnizorii de utilităţi, în speţă Termoficarea, au fost omise, pentru că nu se forţase nota să le punem şi dacă ei n-au acţionat, (Termo- n.r.) nici noi n-am acţionat. Dar Termoficarea ne-a dat în judecată şi atunci am început să ne trezim şi noi la realitate. Ne-au acţionat în instanţă şi au câştigat, iar din 2009 am început să le repartizăm rău-platnicilor. Asta s-a întâmplat când am implementat programul pe calculator, atunci le-am trecut şi noi. Cei care au avut puţine restanţe şi le-au achitat şi au scăpat, dar au rămas cei cu restanţe mari, printre care Spurni Otto, Popescu Cristina şi Floricel Iulian, şi le-am repartizat lor. A fost ghinionul lor. Este vorba de peste 130 de milioane de lei. Cu alţii ne-am mai judecat“, recunoaşte chiar preşedintele asociaţiei de proprietari, Gheorghe Roşianu. Numai că în privinţa sumelor nerepartizate, cele două tabere – proprietari şi reprezentanţi ai asociaţiei – vehiculează valori diferite. „Noi am făcut sesizare la primărie să se facă un control. Eu am solicitat să asist la această verificare împreună cu inspectorii de la Serviciul coordonare asociaţii. Am aici situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv la 31.12.2012, unde se vede clar că 9.999 de lei sunt sume nerepartizate“, spune Gheorghiţa Cotora, proprietar.
Unul dintre proprietarii puşi pe lista restanţierilor, Cristina Popescu, spune: „Eu m-am trezit cu 30 de milioane penalităţi, să le plătesc într-o singură lună. Ei le-au pus preferenţial în liste“.

Penalităţile lor

Este ciudat faptul că reprezentanţii asociaţiei nu s-au sinchisit să repartizeze şi să reţină penalităţile de întârziere impuse de funizorul de căldură, dar nu au uitat să le pună pe cele ale asociaţiei, în procent de 0,2%, cu sumele obţinute putând să acopere de voie părţi din restanţele către Termoficare. „Penalităţile sunt de la Termo, în 2005 sunt 15.000 de lei, în 2006 – 14.000 de lei. În total, pe anii din urmă, sunt penalităţi de 54.000 de lei. În 2009, când Termoficarea i-a dat în jdecată, ei au repartizat în listele de plată ale unora dintre proprietari penalităţi de peste 60.000 de lei. Eu ştiu că administratorul le-a reţinut, pentru că apare într-o patrimonială (lista cu activul şi pasivul – n.r.) că a reţinut penalităţi de 50.000 de lei. Aceşti bani, în loc să-i vireze la Termo, cei de la asociaţie au făcut deturnare de fonduri, au folosit ei banii. Nu zice nimeni că i-au furat, dar ei nu i-au dat unde trebuia. S-au reţinut pentru Termo, trebuia să se dea la Termo. Din evidenţele contabile rezultă că banii au fost încasaţi de Panduru Camelia, la 31 decembrie 2008. Are în patrimonială 56.000 de lei, bani încasaţi. Este inadmisibil“, spune Gheorghiţa Cotora, proprietară.
Penalităţile sunt şi cauza pentru care inspectorii Primăriei Craiova au efectuat un control la această asociaţie, rezultatul verificărilor urmând să fie făcut cunoscut până la sfârşitul acestei săptămâni. „Noi aşteptăm finalizarea controlului şi am stabilit Adunarea Generală, unde vom da citire procesului-verbal întocmit de inspectorii care au fost în control. Atunci o să ştim clar dacă sunt nereguli grave în asociaţia noastră“, explică Ion Colteve, vicepreşedintele Asociaţiei nr. 21 Calea Bucureşti.

Repartizare

Dilema repartizării penalităţilor facturate în asociaţii a existat întotdeauna deoarece procentul unic înmulţit cu valoarea restanţei nu ţine cont de numărul de zile de întârziere ale fiecărei liste de plată aflată în componenţa soldului, aşa cum ar fi normal. Termoficarea facturează în prezent un procent de 0,04% pe zi, care se înmulţeşte cu 30 şi apoi cu fiecare factură restantă care are o vechime mai mare de 45 de zile. „Exemplu: factura 1 x 30 zile x procent = penalitatea 1; factura 2 x 30 zile x procent= penalitatea 2 şi factura n x 30 zile x procent = penalitatea n, total penalitate aplicată în factura (n+3) = suma penalităților de la 1 la n. Aceasta se traduce că la data emiterii facturii (n+3), factura 1 nu era plătită, deci toată energia termică din această factură repartizată întregii asociaţii nu a fost achitată. Dar cum doar o parte din proprietari nu şi-au plătit cheltuielile de întreţinere şi a fost necesar ca banii pentru energie termică achitaţi de bun-platnici să fie parţial redistribuiţi către alţi furnizori pentru a nu se întrerupe furnizarea serviciilor, atunci este normal ca acest procent să se aplice la toate cheltuielile de întreţinere unui restanţier şi nu doar la componenta de energie termică din lista lui de plată. Important de ştiut este faptul că oricare din metode ar trebui explicată în ședinţa de comitet sau în Adunarea Generală tuturor proprietarilor, în paralel cu informarea acestora cu privire la datoriile asociaţiei către regiile purtătoare de penalităţi“, explică Alina Mora, reprezentant firmă administrare asociaţii.

Ce spune legea

„Art. 49. – (1) Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-a aplicat.
(2) Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.
(3) Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli cu reparaţiile asupra proprietăţii comune sau alte cheltuieli de natură administrativă“. Legea nr. 230/2007.

ȘTIRI VIDEO GdS

Bancul zilei

O blondă, la judecata de apoi, e întrebată de Dumnezeu: Ai păcătuit?Nu.Ai băut?Nu.Ai fumat?Nu.Ai preacurvit?Nu.Bine. Petre, adu o pereche...