La Craiova, dosarele pentru obţinerea locuinţelor sociale de familiile evacuate din casele retrocedate foştilor proprietari nu au fost actualizate conform noilor criterii prevăzute de lege. Astfel, în 2009 ar putea primi apartamente ANL la Potelu persoane care legal nu ar avea dreptul.

 

Craiovenii evacuaţi din casele retrocedate foştilor proprietari, peste 500 de familii, nu şi-au actualizat dosarele pentru obţinerea unei locuinţe, deşi criteriile de repartizare a apartamentelor sociale au fost modificate din mai 2008, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 2008 şi Legii nr. 114 din 1996, republicate. De vină sunt funcţionarii Primăriei Craiova, care nu au adoptat noile reglementări la nivel local decât în februarie 2009, după aproape un an. Conform legii, dosarele în care vor fi aplicate noile reguli trebuie propuse spre aprobare consiliului local „înainte de fundamentarea de bugete locale pentru anul următor" (art. 2, alin. 3 din OUG nr. 47 din 2007, modificată), adică abia pentru 2010, fiindcă bugetul local pe 2009 a fost deja fundamentat. Cu alte cuvinte, potenţialii îndreptăţiţi să acceadă la un loc eligibil pe lista candidaţilor la o locuinţă socială încă din 2009 mai au un an de aşteptat. Până atunci, cele 25 de apartamente rezervate acestei categorii din lotul ANL de la Potelu vor fi date după criterii expirate, nelegale. Explicaţia funcţionarilor publici este că precedenta listă era deja votată la data intrării în vigoare a OUG nr. 57. „Lista de priorităţi pentru categoria evacuaţi pentru anul 2008 a fost adoptată în aprilie, iar criteriile au fost modificate în mai 2008. Legea nu prevede un termen pentru actualizarea criteriilor, iar listele se analizează anual. Or, pentru anul 2008, cererile fuseseră analizate şi listele aprobate la data apariţiei noilor acte normative", a spus Carmen Licu, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Craiova. Explicaţie care nu stă în picioare, fiindcă legea trebuie obligatoriu respectată de la data intrării în vigoare şi, pe deasupra, nu interzice actualizarea dosarelor.

Venit mic, punctaj mare

Criteriile de calcul al punctajelor în dosarele pentru închirierea locuinţelor sociale au fost modificate în mai 2008 fiindcă „neadoptarea în regim de urgenţă a proiectului de act normativ ar conduce la limitarea accesului la aceste locuinţe al chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi, pe cale de consecinţă, la agravarea imediată a condiţiilor de viaţă ale acestora" (nota de fundamentare a OUG nr. 57 din 2008, Guvernul României – n.r.). Conform OUG nr. 57 din 2008, „au acces la locuinţa socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa" (modificare adusă art. 42 din Legea nr. 114 pe 1996, republicată). Criteriul enunţat îi aduce solicitantului care se încadrează 25 de puncte, aproape cât toate celelalte criterii la un loc în cazul unei familii cu doi copii. Din start, acest text va genera schimbări substanţiale în lista de priorităţi, deoarece respectarea lui presupune încă o comparare a veniturilor în ajunul predării la cheie a casei. Astfel, unii dintre solicitanţi pot cădea mult pe listă în cazul creşterii veniturilor între data depunerii cererii şi luna anterioară repartizării locuinţei, pentru a lăsa loc celor care merg în sens invers, spre sărăcie. Nu şi în 2009, la Craiova.

Săracii cu Audi

Nimic nu poate tulbura procedurile după care la Craiova obţin locuinţe ANL, pentru tineri, dar şi cu destinaţie socială persoane care vin să le ia în primire cu Mercedes, cu Audi, cu Toyota sau cu un „biet" Tucson, aşa cum s-a întâmplat în vara anului trecut. Maşini care în nici un caz nu pot fi întreţinute cu un „venit mediu net sub nivelul câştigului salarial mediu net pe total economie". Lacunele legislative sunt exploatate la maximum de funcţionarii publici şi de oportunişti. Primii lucrează după deviza: ce legea nu mă obligă să fac nu fac! Adică, deşi sunt sesizaţi şi chiar se conving că anumiţi solicitanţi care se declară şomeri au venituri grase din salarii, funcţionarii publici spun că legea nu-i obligă să verifice oficial! Oportuniştii dau declaraţii false, fiindcă nimeni nu-i va controla în veci, şi pun mâna pe case. Eventual, le şi închiriază. Întrebaţi dacă solicită oficial informaţii la direcţiile şi la inspectoratele de muncă pentru a verifica dacă solicitanţii de locuinţe sociale sunt, într-adevăr, în afara câmpului muncii, angajaţii primăriei au spus că legea nu-i obligă. „La stabilirea punctajului aferent criteriilor de salarizare, în cazul celor care susţin că nu au nici un fel de venituri se ţine cont de declaraţia pe propria răspundere. Legea nu prevede solicitarea de informaţii altor instituţii", a precizat Carmen Licu, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Craiova.