Primăria Municipiului Craiova a iniţiat procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Municipiului Craiova, document care va cuprinde direcţiile de dezvoltare ale municipiului până în anul 2025.
Pentru că aceste proiecte privesc Craiova, deci se adresează direct cetăţenilor, opiniile acestora sunt foarte importante pentru Administraţia Publică Locală.
Pentru a-şi exprima opiniile, cetăţenii municipiului şi asociaţiile legal constituite sunt invitate să completeze chestionarele puse la dispoziţie de Primăria Municipiului Craiova, la următoarele sedii:
• Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni – str. A.I. Cuza, nr. 7 (sediul central al Primăriei);
• Serviciul Relaţii Publice, Audienţe – Str. AI Cuza, nr. 1 (fostul sediu B.C.R.);
• Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială – Cartier Lăpuş, bl. T8, parter;
• Serviciul Public de Evidenţă Informatizată a Persoanei – Str. Unirii, nr. 45, camera 1;
• Biroul Stabilire Ajutor Social şi Serviciul Plăţi Ajutor Social – Cartier Craioviţa Nouă, bl. 65A1, parter (în spatele staţiei Orizont).
• Direcţia Impozite şi Taxe, Registratură – Calea Bucureşti, nr. 51C (în Piaţa Centrală).   
Opiniile exprimate de craioveni vor constitui o componentă importantă în elaborarea strategiei, cetăţenii putând astfel să contribuie activ la stabilirea direcţiilor de dezvoltare a Municipiului Craiova în următorii ani.  

PRIMAR,
Ec. Antonie SOLOMON