6.1 C
Craiova
sâmbătă, 4 februarie, 2023
Știri de ultima orăActualitateStudenţii din Craiova care fac voluntariat pot primi bursă

Studenţii din Craiova care fac voluntariat pot primi bursă

Universitatea din Craiova acordă mai nou studenţilor şi bursă de voluntariat. Acest tip de bursă se alătură bursei pentru performanţă, bursei de merit sau bursei sociale. Este primul an în care se acordă bursa de voluntariat. În Consiliul de Administraţie al Universităţii din 3 noiembrie au fost aprobate patru burse de voluntariat pentru acest an universitar. Banii de burse nu au fost viraţi studenţilor. Potrivit reprezentanţilor Universităţii din Craiova, bursele se vor plăti la sfârşitul lunii noiembrie.

Conform hotărării Consiliului de Administraţie al Universităţii din Craiova din 3 noiembrie au fost aprobate pentru a se acorda în acest an universitar 19 burse de performanţă, două burse pentru activităţi cultural/ spotive şi patru burse de voluntariat.
Conform Regulamentului pentru acordarea burselor pentru activitatea studenţească, bursa de voluntariat se acordă în vederea susţinerii studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea de voluntariat, organizatorică și în activitățile suport ale instituției cum ar fi Forumul Carierei, Studenții noștri pot mai mult, Zilele porților deschise, proiecte EDUCOL.

Pot primi bursă de voluntariat şi studenţii care se implică în editarea şi redactarea unor reviste, broşuri, produse software, produse multimedia care au avut ca rezultat promovarea universităţii. O asemenea bursă se acordă şi celor care se implică şi în optimizarea activităţilor administrative desfăşurate în căminele studenţeşti, cantinele sau alte compartimente ale universităţii, precum şi celor se vor partricipa la organizarea unor manifestări ale universității. Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii, anul acesta bursa de voluntariat se acordă doar pentru o lună. Această bursă poate fi cumulată doar cu bursă din altă categorie, acordată din venituri de la bugetul de stat. Bursa de voluntariat intră în categoria bursă specială, ceea ce înseamnă 700 lei.

Cea mai mare bursă este de 900 de lei

Tot în regulament este prevăzut cuantumul burselor pentru studenţi. Astfel, bursa de performanţă este în cuantum de 900 lei, bursa de merit este de 700 de lei, la fel ca şi şi bursa specială pentru activităţi cultural artistice/ sportive deosebite. Bursa socială este în cuantum de 580 lei.


Bursele de performanţă se acordă începând cu anul II de studiu, pentru o perioadă de 12 luni consecutive, inclusiv pe perioada vacanţelor, pe bază de concurs, studenţilor integralişti numai de la programele de licenţă, cursuri de zi, cu rezultate profesionale de excepţie (media generală pe ultimele 2 semestre trebuie să fie 10), dar şi cu rezultate de cercetare stiinţifică, culturale, sportive sau organizatorice.

Bursele de merit se acordă pe un semestru începând cu media 8

Bursele de merit şi bursele sociale se acordă pe perioada unui semestru universitar, studenţilor de la cursurile de zi, licenţă şi masterat.
Pentru a beneficia de bursa de merit, studenţii trebuie să fie integralişti, şcolarizaţi în regim bugetat, care au o medie minimă stabilită în funcţie de profilul facultăţii (minim 9 pentru facultăţile cu profil uman şi minim 8 pentru facultăţile cu profil real).
Bursele sociale se acordă, la cerere, studenţilor care nu beneficiază de bursa de merit, în funcţie de situaţia materială sau de sănătate a studenţului, în limita de 10% din fondul total de burse alocat universităţii.


Bursele de merit şi sociale se revizuiesc la începutul semestrului II, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură sau de starea materială şi de sănătate ale studenţilor.


Pe lângă aceste categorii de burse, se mai acordă şi burse de ajutor social ocazional, indiferent dacă studentul mai beneficiază de o altă categorie de bursă, pe baza cererii studentului care se încadrează în anumite situaţii: pentru îmbrăcăminte (de maxim două ori în decursul unui an universitar), de maternitate sau în caz de deces.
Chiar dacă nu sunt foarte multe burse deocamdată, studenţii nu au primit banii pentru burse. Reprezentanţii Univeristăţii din Craiova au spus că banii ar urma să se plătească după data de 25 noiembrie.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS