17.9 C
Craiova
marți, 21 martie, 2023
Știri de ultima orăLocalDoljLiceul "Neniţescu" dă prima promoţie de absolvenţi de postliceală după model european

Liceul „Neniţescu” dă prima promoţie de absolvenţi de postliceală după model european

Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” Craiova a finalizat proiectul IPESP – ”Inovarea procesului educațional prin stagii de practică”. Prin acest proiect, 190 de elevi au beneficiat de stagii de practică aplicată la mai mulţi agenţi economici, dar şi de servicii de orientare şi consiliere profesională. O parte dintre elevi au fost angajaţi la agenţii economici.


Obiectivul general al proiectului ”Inovarea procesului educațional prin stagii de practică” a constat în organizarea și derularea de stagii de practică pentru elevi și crearea de parteneriate viabile școală – angajatori, în vederea dobândirii de către elevii de la școala postliceală de noi competențe aplicative și inserția acestora pe piața muncii în domenii competitive de specializare inteligentă SNC și SNCDI.


Prin obiectivul general și obiectivele specifice definite proiectul a contribuit la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmărește dezvoltarea Capitalului uman al României prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesionala de calitate.

La ce specializări erau elevii care au beneficiat de stagii

De asemenea, desfășurarea proiectului a contribuit la realizarea scopului AP6 – Educație și competențe. Grupul țintă a fost constituit din 190 de elevi, înregistrați în sistemul național de învățământ, care au beneficiat de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă.
Aceștia au urmat programul de învățământ postliceal cu specializările:

  • Creator – proiectant îmbrăcăminte;
  • Stilist;
  • Tehnician aparate electromedicale;
  • Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului.
    Din cei 190 membri ai grupului țintă au făcut parte și următoarele categorii: persoane din mediul rural și persoane de etnie romă.
    De-a lungul celor 24 de luni de implementare a proiectului, s-au organizat și desfășurat programe de practică cu un total de 240 de ore pentru fiecare specializare, la parteneri din mediul de afaceri și laboratoare precum și activități de consiliere și orientare în carieră și elaborare de
    portofolii profesionale

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS