3.1 C
Craiova
duminică, 27 noiembrie, 2022
Știri de ultima orăEducatieUniversitatea din Craiova va avea și perioade de predare online

Universitatea din Craiova va avea și perioade de predare online

Universitatea din Craiova va avea patru săptămâni de cursuri online în fiecare din cele două semestre ale noului an universitar 2022-2023. Decizia a fost luată în Consiliul de Administraţie din 14 septembrie.

Conform deciziei Consiliului de Administraţie al Universităţii din Craiova, activitatea online se va desfăşura  4 săptămâni din semestrul I și minim 4 săptămâni din semestrul al II-lea, după cum urmează: în ultimele săptămâni ale semestrului I (28 noiembrie-23 decembrie 2022) și respectiv în primele săptămâni ale semestrului al II-lea (20 februarie-19 martie 2023). Activitatea online se va desfăşura conform indicaţiilor ARACIS. Practic, cadrele didactice care desfășoară activități în format online participă la programe de formare continuă pentru dezvoltarea competențelor digitale, și cu privire la abordări pedagogice

inovatoare asistate de tehnologie, organizate de, sau cu sprijinul universității. Instituțiile de învățământ superior și furnizorii de educație care decid să desfășoare activități de învățare, predare, cercetare și aplicative în format mixt, elaborează o metodologie specifică, care include elementele care definesc și reglementează acest mod de organizare.

Metodologia se aprobă de către Senat și se publică pe site-ul instituției și pe platformele informatice utilizate. 

Condiții pentru cursurile online

Indicațiile de la ARACIS prevăd că pe toată durata desfășurării online a activităților didactice, atât cadrele didactice, cât și studenții vor păstra camerele video deschise, în scopul facilitării comunicării. Studenții sunt îndrumați și solicitați să se implice activ în activitățile de învățare, predare și cercetare, în mod deosebit în cele care se desfășoară în format online, activitatea lor fiind considerată și apreciată în cadrul evaluării pe parcurs.

În contextul învățământului online, abilitățile studenților de învățare autoreglată sunt cu deosebire importante în ceea ce privește însușirea rezultatelor învățării vizate.

Resursele de învățare sunt diverse, accesibile, îmbogățite în privința modului de abordare a conținuturilor cât și referitor la forma de prezentare, fiind disponibile studenților, în orice moment, pe platforme informatice. Acestea pot fi: cursuri video pre-înregistrate, notițe de curs în format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu acces digital, baze de date specifice, facilități de documentare prin internet, simulări, resurse educaționale deschise (RED) etc.

Cum trebuie să fie cursurile 

Conform recomandărior ARACIS, elaborarea cursurilor și susținerea prelegerilor trebuie să se realizeze în format interactiv, conținuturile să fie prezentate într-o manieră logică și intuitivă, organizate pe unități de studiu secvențiale, ușor gestionabile de către studenți, cu precizarea rezultatelor învățării vizate, incluzând instrucțiuni clare cu privire la ceea ce se așteaptă să fie finalizat, până când, cum și în ce ordine. Navigarea în conținutul materialelor de studiu trebuie să fie logică și intuitivă.

Sarcinile de lucru sunt formulate clar, cu recomandarea ca acestea să fie incluse în structura cursului, explicit sau prin linkuri, sau se gestionează astfel încât studenții să poată identifica cu ușurință ce au de făcut și în ce termene. Se utilizează sisteme informatice de monitorizare și notare pe parcurs a activității studenților, fiecare student putând astfel să se informeze asupra rezultatelor evaluărilor.

Este recomandată utilizarea unor instrumente avansate de prezentare digitală (care solicită și implicarea studenților), precum și instrumente software care asigură comunicarea facilă și personalizată dintre profesori și studenți. În materialele de studiu pot fi incluse resurse disponibile pe Internet (videoclipuri, cursuri înregistrate, sarcini de lucru interactive, link-uri către alte resurse digitale etc.), cu scopul de a antrena studenții să participe activ la diversele tipuri de activități de învățare.

Examenele de evaluare pe parcurs, precum și cele de finalizare a studiilor se desfășoară exclusiv în spațiul universitar, fiind însă posibilă utilizarea metodelor de evaluare asistate de tehnologie.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS