20.6 C
Craiova
sâmbătă, 15 iunie, 2024
Știri de ultima orăActualitateCum vor fi evaluați profesorii din Dolj care vor un alt post

Cum vor fi evaluați profesorii din Dolj care vor un alt post

A început mişcarea personalului didactic pentru anul şcolar următor. În această perioadă se fac completările de normă, profesorii pensionabili depun cerere pentru a ieşi din activitate sau pentru a rămâne la catedră. În luna februarie, se vor afişa listele cu cadrele didactice care vor fi afectate de restrângeerea de activitate. Şi tot în februarie se vor afişa criteriile pe care le impun școlile și grădinițele profesorilor pentru petransfer. La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj care a stabilit o fişă de evaluare a profesorilor pentru ierarhizare. 

Pentru evaluarea cadrelor didactice care vor să se transfere pentru că sunt afectate de restrângere de activitate sau care vor să se pretransfere, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a stabilit o fişă de evaluare prin care să se facă o ierarhie. În respectiva fişă de evaluare profesorii sunt bine punctaţi dacă au gradul didactic I obţinut pe bază de examene, urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă. De asemenea, se acordă 10 puncte pentru caficativul foarte bine în ultimii doi ani. De asemenea, profesorii obţin multe puncte dacă au făcut manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei sau dacă au facut parte din colective pentru elaborare de programe şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei sau au făcut parte din grupurile de lucru pentru metodologii,regulamente, instrucţiuni aprobate de Ministerul Educaţiei. Se punctează şi rezultatele la concursurile şcolare şi extraşcolare, dar şi cursurile şi participarea la comisiile de specialitate din şcoli. 

Cum se face departajarea cadrelor didactice cu punctaje egale 


În cazul în care vor exista cadre didactice cu punctaje egale se vor aplica şi criterii de departajare pentru a stabili cine va ocupa un anume post. Se va lua în calcul dacă unul dintre cadrele didactice care vor acelaşi post au  soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ, în aceeaşi localitate ori dacă au soş, soţie şi chiar părinţii care au domiciliul în localitate. De asemenea, se va ţine cont de starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacității de muncă) precum şi alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreținător de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă, minori în întreținere, părinți bolnavi, proprietăți imobiliare în localitate).Se recunoaște vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic de predare calificat.

Se va merge pe principiul continuităţii 


Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis că se va merge pe principiul continuităţii. 

„Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea personalului didactic de predare peposturi didactice/catedre se realizează asigurându-se cu prioritate continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi grupe/clase de elevi, inclusiv pentru directorii şi directorii adjuncţi, numiţi prin concurs, care îşi desfăşoară obligaţia de predare în unitatea de învăţământ în care sunt titulari conform prevederilor art. 20 alin(1-5) din Metodologie şi cu respectarea dreptului de solicitare a reducerii normei didactice de predare conform articolului 8 alin. (15) din Metodologie”, este adresa trimisă de Inspectoratul Şcolar către unităţile de învăţământ. 

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS