11.6 C
Craiova
sâmbătă, 16 octombrie, 2021
Știri de ultima orăActualitateNoile atribuţii ale consiliilor de administraţie din şcoli

Noile atribuţii ale consiliilor de administraţie din şcoli

Şcolile şi grădiniţele vor desemna noile consilii de administraţii, după un ordin al Ministerului Educaţiei, apărut după începerea cursurilor, care aduce modificări. Şedințele consiliilor de administrație ale școlilor pot fi convocate prin SMS sau WhatsApp și pot avea loc și online. De asemenea, consiliile de administraţie au şi alte atribuţii.

Anul acesta consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se constituie din 7, 9 sau 13 membri. După noul ordin de constituire a consiliilor de administraţie, nu mai pot fi membri în consiliile de administrație ale școlilor inspectorii școlari sau cei care dețin funcții de conducere, îndrumare și control în Ministerul Educației, conform noului ordin.

O altă noutate este că în situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.

Procedura de desfășurare on-line a ședințelor consiliului de administrație se stabilește la nivelul inspectoratului școlar și se aplică tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat din județ/municipiul București. Pentru unitățile de învățământ particular și confesional procedura se stabilește de către consiliul de administrație al unității de învățământ. Președintele consiliului de administrație hotărăște modalitatea de desfăşurare a ședințelor consiliului de administrație: fizic, on-line sau hibrid”.

Paşii pe care trebuie să îi urmeze directorii

Şi în Dolj, şcolile trebuie să demareze procedura pentru stabilirea noilor consilii de administraţie.


” La începutul anului şcolar, pe 1 septembrie, pentru desemnarea consiliilor de administraţie trebuia aplicat vechiul ordin de ministru în vigoare prin care până pe 13 septembrie trebuiau declanşate procedurile. Un alt pas era ca directorii să trimită adrese către consiliile locale, primării, agenţii economici, reprezentanţii părinţilor până pe 13 septembrie. Apoi, Consiuliul Profesoral îşi alege reprezentanţii care să facă parte din Consiliul de Administraţie. Următorul pas era ca odfată ce se primeau adresele cu reprezentanţii, managerul să emită decizia de constituire a noului consiliu de administraţie. Această procedură trebuie parcursă cât mai repede cu putinţă. Până la desemnarea noului consiliu de administraţie funcţionează vechiul CA”, a precizat Daniel Ion, inspectorul şcolar general.

O altă noutate legislativă în desemnarea noului consiliu de administraţie este că pentru a face parte din consiliul de administraţie, cadre didactice trebuie să nu fi fost sancţionate în ultimii doi ani şi nu în ultimii trei ani, aşa cum era până acum.

Noi atribuţii ale consiliului de administraţie

De anul acesta, consiliile de administrație din şcoli şi grădinişe au și atribuții noi. Una dintre aceste atribuţii este că aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic. O altă atribuţie nouă a consiliului de administraţie este că aprobă, la propunerea directorului, programul de lucru al unității. Tot de anul acesta, CA-ul stabilește procedura de acces al părinților sau reprezentanților legali în unitatea de învățământ dar şi sancționează abaterile etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii. Conform legii, dacă se schimbă directorul şcolii, noul director preia funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie dar nu mai declanşează procedura de alegere.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Mehedinți: Doi răniți, după ce un șofer a intrat...

Două persoane au fost rănite, sâmbătă dimineață, după ce...

ȘTIRI GdS