32.2 C
Craiova
miercuri, 4 august, 2021
Știri de ultima orăEducatieMihai Eminescu – conexiuni cu Matematica, Fizica și Astrofizica

Mihai Eminescu – conexiuni cu Matematica, Fizica și Astrofizica

Profesor Stelian Victor FEDORCA – Director și Manager General de Proiect,

Profesor Gabriela LUPU – Coordonator Departamentul Matematică și Ştiinţe,

Profesor Constantin HĂRĂBOR – Autor și Coordonator de Proiect

Motto : „Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarbe Soarele un nour din marea de amar”

(M. Eminescu – manuscrisul. 2.254 )

Pornind de la necesitatea perfecționării actului de educație a elevilor în procesul de evoluție spre un nivel maxim al abilităților individuale, Departamentul Matematică și Științe din Școala Gimnazială MAARIF a decis organizarea și desfășurarea unui Proiect-model de educație non-formală. De la bun început ne-am propus realizarea acestui proiect printr-un parteneriat trilateral Profesori – Elevi – Părinți, cu participarea directă a elevilor și a unor părinți, alături de profesori, la conceperea și realizarea unui material didactic specific educației non-formale și a unui Ghid de bune practici educative. Un alt obiectiv urmărit a fost acela de a oferi elevilor cel mai frumos model de urmat în activitatea lor de pregătire pentru integrarea cât mai eficientă în societatea viitoare: modelul de pasiune pentru cunoaștere, pentru frumos, pentru autoperfecționare a Luceafărului poeziei românești. Am urmărit ca elevii să înțeleagă faptul că Mihai EMINESCU –“ Omul deplin al Culturii Române”– cum îl numea marele filozof român Constantin Noica – a fost puternic atras de cunoștințele științifice ale timpului sau, acestea devenind de multe ori chiar izvor al propriei sale creații. Într-unul din manuscrisele sale Eminescu nota foarte clar: “ Finalitatea poeziilor mele este să descopăr ecuațiile matematice ale universului, ale lumii, ale continentelor, ale țărilor, ale orașelor, ale corpului omenesc…!”.

Ca atare, după realizarea de către autorul de proiect a unui material cuprinzând cele mai semnificative conexiuni ale genialei creații eminesciene cu Matematica, Fizica și Astrofizica, am stabilit o echipă de proiect alcătuită din 7 profesori, 7 elevi și 2 părinți. După discuții și consultări am decis în primul rând realizarea unui video prin care să fie prezentate conexiunile respective într-o formă modernă, sugestivă și atractivă pentru elevi… și nu numai. Acesta a fost realizat de o echipă formată din 2 părinți, 4 profesori și 5 elevi, condusă de doamna Liliana MIDANI – Părinte și Coordonator executiv de Proiect. Având în vedere faptul că Școala noastră este o comunitate educativă multiculturală am inserat în video un moment artistic de recitare a superbei poezii “La steaua” – care este o genială transpunere în versuri a unei legi a Astrofizicii – în română, engleză, franceză, arabă și turcă.

O altă activitate stabilită a fost realizarea unei expoziţii de artă plastică a elevilor intitulată “La Steaua” – în care elevii să transpună în desene, pictură sau grafică viziunea lor despre această capodoperă eminesciană. Expoziția a fost realizată de 10 elevi coordonați de profesoara de Arte – Ana TVARDOCHLIB.

Conform recomandărilor Departamentului Proiecte Europene din ISJ Ilfov pentru proiecte educative “Școala Altfel”, echipa de proiect a conceput și stabilit: sigla, afișul proiectului, invitația și diploma pentru membrii echipei de proiect, voluntari și pentru colaboratori și oaspeți la evenimentul de finalizare a proiectului.

Echipa de Proiect a finalizat unul din produsele proiectului, și anume un CD cuprinzând toate materialele elaborate în cadrul lui: Proiectul ca atare, Textul integral al prezentării conexiunilor menționate, sigla, afișul, desenele din expoziție, etc.

Ca urmare, în data de 23 iunie, cu sprijinul conducerii Școlii Gimnaziale MAARIF, am organizat în Școală o acțiune de prezentare a produselor proiectului elevilor, părinților și profesorilor din Școala noastră:

  • Vernisarea expoziției de artă plastică “La Steaua”și inaugurarea GALERIEI de ARTE PLASTICE a școlii, care va cuprinde cele mai bune lucrări realizate de elevi cu diferite prilejuri și care vor rămâne într-o expoziție permanentă;
  • Vizionarea video-ului;
  • Înmânarea de Diplome membrilor echipei de proiect.

Elevii, profesorii și părinții au fost onorați și încântați de participarea la această frumoasă acțiune de finalizare a muncii depuse a unor oaspeți de seamă, invitați datorită inițiativei Domnului Director Stelian FEDORCA. Au participat: Profesor Dr. Daniela BARBU, Inspector Proiecte Europene, Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov și Profesor Corina MIRESCU, Inspector pentru dezvoltarea resursei umane, ISJ ILFOV;

Am primit cu multă bucurie aprecierile și felicitările din partea oaspeților, cât și frumosul îndemn al Doamnei Inspector Daniela BARBU:

“Vă felicit cu ocazia încheierii anului școlar cu o așa frumoasă acțiune, un superb omagiu adus Luceafărului poeziei românești. A fost o încântare să vizitez expoziția de arte plastice La Steaua, o realizare comună elevi și profesori , iar video-ul realizat de elevi cu implicarea directă a unor părinți poate fi un model și pentru alți profesori și pentru alte școli. Vă îndemn să valorizați acest proiect editând și o Carte a proiectului care va fi folosită pentru perfecționarea profesorilor din județul Ilfov”. Ca mulțumire, elevii au oferit oaspeților câte un buchet de flori și CD-ul Proiectului.

Proiectul se va finaliza prin editarea cu ISBN a unui volum intitulat “Cartea Proiectului – Ghid de bune practici în educația non-formală”, cuprinzând toate materialele elaborate în cadrul lui, volum care va fi diseminat alături de CD-ul respectiv, în rândul profesorilor și părinților din Școala noastră, dar și prin activități metodice la nivel de Inspectorat școlar, prin comunicări științifice la simpozioane naționale și internaționale.

În acest context, mulțumim conducerii școlii, departamentelor din Școală care s-au implicat în realizarea acestei acțiuni, Domnului Director Enes SENPEKER și în mod special Domnului Ates ALPARSLAN, Președintele Fundației MAARIF care ne-a sprijinit direct și concret.

Prin acest proiect am comemorat 132 de ani de la mutarea printre astre a Luceafărului poeziei românești.

Ca dascăli și ca părinți, ne revine umila şi extraordinara sarcină de a-i îndruma pe elevi, pe copii noștri, să-l descopere pe Eminescu, să se apropie de poezia sa, şi să înveţe să fie, asemeni poetului, pasionaţi de cunoaştere, pentru ca prin ei înşişi să sporească: corola de minuni a lumii.

Curierul Național

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Lupte libere / Andreea Ana merge bine la JO!...

Sportiva română Andreea Beatrice Ana va intra joi în...

ȘTIRI GdS