17.3 C
Craiova
miercuri, 7 iunie, 2023
Știri de ultima orăActualitateUniversitatea din Craiova va face reabilitări la facultățile de Sport și Inginerie

Universitatea din Craiova va face reabilitări la facultățile de Sport și Inginerie

Universitatea din Craiova va face investiții de reabilitare și modernizare a spațiilor de învățământ de la Facultatea de Educație Fizică și Sport dar și în cadrul complexului facultăților cu profil electric.

Investițiile de la Facultatea de Educație Fizică și Sport vor consta în reabilitarea și reamenajarea unui corp de clădire care găzduiește spații de învățământ cu profil sportiv, precum și dezafectarea a două corpuri de clădire cu destinația actuală de magazii. Spațiile existente vor fi extinse cu o sală de jocuri sportive care să permită practicarea următoarelor discipline: handbal, tenis de câmp, baschet, volei și badminton.

În acest sens Universitatea din Craiova are în derulare o licitație pentru servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru obiectivul de investitii. Corpul care va fi extins este C7 iar cele care vor fi dezafactare vor fi corpurile C8 și C11. Contractul are o valoare de 16 milioane de lei, iar durata este de 19 luni. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, iar ofertele pentru contractare pot fi depuse până pe 25 ianuarie 2021.

Se reia licitația pentru proiectul facultăților cu profil electric

În noul an se face o nouă licitație și pentru modernizarea și reabilitarea spațiilor de învățământ din cadrul facultăților cu profil electric. Pentru acest obiectiv a mai fost derulată o licitație anul trecut, dar care a fost anulată de Universitatea din Craiova. ”Licitația a fost anulată în baza articolul 212 alin 1 litera c și alineatul 2 din Legea 98/2016 și în baza art 59 alin 3 din HG 395/2016”, arată datele oficiale de pe SEAP.

Astfel conform Legii achizițiilor publice, articolul 212 alin 1 ”Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului; În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înțelege situația în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

Și articolul 59 alin 3 din HG 395/2016 scrie ” În situaţia în care se constată erori sau omisiuni cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerându-se, implicit, că se îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege”.

Lucrările se vor face din bani europeni

Ca și la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru clădirile din complexul facultăților cu profil electric, finanțarea va fi asigurată din fonduri europene. Sunt vizate trei corpuri de clădire D, E ȘI F situate pe bulevardul Decebal. Primele două clădiri care vor fi modernizate sunt construite în 1973, iar cel de al treilea – în 1992. În contractul de finanţare pentru reabilitare şi modernizare sunt prevăzute refacerea sau, după caz, înlocuirea completă a finisajelor interioare și exterioare, reabilitarea termică, înlocuirea instalațiilor existente, realizarea de recompartimentări şi modernizări pentru fluidizarea spațiilor și eficientizarea utilizării clădirilor. De asemenea, este inclusă şi supraetajarea corpului D, în conformitate cu concluziile și recomandările expertizei.

Suma alocată este 22.300.000 de lei, iar termenul de contractului este de 24 de luni. În acest caz, depunerea ofertelor se va face până pe 12 februarie 2021.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS