Acasă Educatie Şcolile vor face clasele după criteriul economic

Şcolile vor face clasele după criteriul economic

-

Unităţile de învăţământ preuniversitar se pregătesc pentru a fundamenta cifra de şcolarizare și implicit clasele pentru anul şcolar următor. Şi în acest an se va merge pe criteriul economic atunci când se stabileşte numărul de grupe. În acest sens, metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare prevede că se vor comasa clasele paralele care au efective sub numărul minim prevăzut de lege. De asemenea, metodologia prevede ca, în mediul urban, clasele să funcţioneze cu efectivele medii prevăzute de Legea educaţiei naţonale. În plus, anul acesta în propunerile pentru aprobarea claselor, managerii trebuie să aibă în vedere analiza fenomenului de migrare internă şi externă a populaţiei de vârstă şcolară, preşcolară şi antepreşcolară.

Managerii trebuie să se încadreze în costul standard

Managerii unităţilor de învățământ pot începe procedura pentru a face planul de şcolarizare pentru anul şcolar următor. Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 prevede şi anul acesta reduceri de clase şi chiar de unităţi şcolare.

Prima regulă este ca unităţile şcolare să facă popuneri, dar care să respecte încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat şi încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard. În acest sens, pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare metodologia le solicită managerilor de şcoli să analizeze situaţia claselor paralele care se estimează că, la sfârşitul anului şcolar, au efective sub limita minimă, stabilită prin lege.

În aceste situaţii se impune comasarea claselor, fie la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică şi în structurile arondate acesteia, fie la nivelul localităţii/unităţii administrativ-teritoriale.

De asemenea, în mediul urban se impune analiza situaţiei claselor din unităţile de învăţământ din mediul urban, astfel încât acestea să funcţioneze cel puţin cu efectivele medii prevăzute la articolul 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

În educaţia antepreşcolară, grupa cuprinde în medie şapte copii, dar nu mai puţin de cinci şi nu mai mult de nouă. În învăţământul preşcolar, grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20. La învăţământul primar, clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 25. În învăţământul gimnazial, clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 30. În învăţământul liceal şi profesional clasa are în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30. 

Şcolile din Dolj au făcut anual comasări 


În fiecare an, fundamentarea cifrei de şcolarizare a atras şi reduceri în învăţământul preuniversitar, mai ales în mediul rural. În fiecare an au fost închise şcoli cu statut de structură şi preşcolarii sau şcolarii au fost puşi în situaţia de a fi transportaţi la şcolile sau grădiniţele de centru.

Dacă în anul școlar 2017-2018 erau 196 de unităţi şcolare cu personalitate juridică, care aveau 373 de structuri, în anul școlar 2018-2019 sunt 367 de structuri, iar la începutul acestui an şcolar mai erau 351 de unităţi de învăţământ cu statut de structură.

Clasele stabilite și în funcție și de migrație

Pe noua metodologie, managerii de şcoli trebuie să ia în calcul analiza fenomenului de migrare internă şi externă a populaţiei de vârstă şcolară, preşcolară şi antepreşcolară. De asemenea, trebuie să ia în calcul şi datele statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică privind evoluţia demografică a populaţiei de vârstă cuprinsă în intervalul 0 – 18 ani, a densităţii acesteia, a componenţei etnice. Propunerile privind reţeaua şcolară se fac din partea reprezentanţilor administraţiei publice locale. În cazul în care aceştia nu fac propuneri privind organizarea reţelei şcolare din raza lor de competenţă sau nu întreprind demersurile necesare privind organizarea reţelei şcolare, Consiliul de Administraţie al inspectoratului şcolar va fundamenta proiectul planului de şcolarizare, pentru unităţile de învăţământ aflate în această situaţie, pe baza actelor administrative valabile la momentul respectiv. 

Unităţile de învăţământ sunt informate în scris dacă la nivelul Consiliului de Administraţie al inspectoratului şcolar au fost operate modificări în proiectul planului de şcolarizare propus.Pentru modul de fundamentare a proiectului planului de şcolarizare, precum şi defalcarea acestuia în profil teritorial pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, limbi de predare, filiere, profiluri, specializări, domenii, calificări profesionale şi forme de învăţământ, precum şi de exactitatea datelor transmise răspund inspectorii şcolari generali şi inspectorii şcolari generali adjuncţi care au atribuţii privind reţeaua şcolară.

ȘTIRI VIDEO GdS

Percheziții DNA la sediul PSD Arad

Procurorii DNA au descins, luni dimineaţă, la sediul PSD Arad, unde fac percheziţii, într-un presupus caz de corupţie. Aceste percheziţii l-ar viza...

Sacru și rit în obiceiurile de iarnă din Oltenia

Muzeul Olteniei – Secția de Etnografie vernisează miercuri, ora 12:00, la “Casa Băniei”, expoziția temporară „Sacru și rit în obiceiurile de iarnă...