Acasă Actualitate Ce au voie şi ce nu au voie să facă elevii în...

Ce au voie şi ce nu au voie să facă elevii în şcoli

-

Elevii nu pot fi daţi afară de la ore şi să li se pună absenţe, nici atunci când deranjează prin comportament. De asemenea, ei pot cere reevaluarea lucrărilor. Tot ei pot oferi feedback semestrial cadrelor didactice de la clasă prin fişe anonime. Toate drepturile şi obligaţiile sunt stabilite prin Statutul Elevului. Vicepreşedintele Consiliului Elevilor din Dolj, Alin Diţă, spune că elevii au la dispoziţie şi un ghid gratuit în care sunt trecute principalele drepturi pe care le au în relaţia cu şcoala.

Drepturile elevilor prevăzute prin statut

Educaţia este centrată pe elev, iar deciziile care se iau la nivelul şcolilor trebuie să aibă la bază şi consultarea beneficiarilor. Aceasta este una dintre prevederile statutului elevilor care a fost aprobat prin ordin al Ministrului Educaţiei. Reprezentanţii elevilor din Dolj spun că aceste prevederi legislative trebuie să fie corect transpuse şi în regulamentele şcolare şi să fie cunoscute de elevi.

„Am corectat regulamentele interne ale şcolilor din Craiova şi judeţ pentru că aveau prevederi prin care elevii erau sancţionaţi ilegal pentru că nu purtau uniforme. Erau și şcoli care aveau prevăzut în regulament ca elevii să rămână după ore la tot felul de activităţi în folosul unităţii. O astfel de măsură nu era în regulă pentru  că numai poliţia poate reţine o persoană. Toate aceste aspecte le vom face cunoscute elevilor prin cursuri pentru membri consiliilor şcolare. 

În paralel cu instruirea membrilor, ne vom ocupa şi de vizite în unităţile de învăţământ şi vom acţiona acolo unde este necesar pentru a înfiinţa consilii ale elevilor. În afara Craiovei avem consilii şcolare doar la Melineşti, la Calafat şi la Filiaşi. Aveam şi la Dăbuleni şi s-a desfiinţat. Vrem să înfiinţăm consilii şcolare şi la Băileşti, pentru că acolo sunt două licee unde nu au avut niciodată astfel de consilii pentru că elevii nu au găsit motivaţie. Această motivaţie se pierde pentru că sunt situaţii în care cei care sunt în conducerea unui consiliu şcolar sunt priviţi de cadrele didactice ca elevi care fac scandal“, a precizat Alin Diţă, vicepreşedintele Consiliului Elevilor Dolj.

Elevii trebuie consultaţi în deciziile care se iau în şcoală

Conform statutului, elevii au dreptul de a fi consultaţi şi de a a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ. De asemenea, elevii trebuie să beneficieze de servicii de informare şi consiliere şcolară profesională şi psihologică pe care să le asigure unitatea de învăţământ.

Statutul elevului mai prevede cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an pentru fiecare elev. Totodată, dacă nu sunt mulţumiţi, elevii pot contesta notele unei lucrări. În vederea contestării evaluării la lucrările scrise, elevii solicită oral cadrului didactic să justifice nota în termen de maximum cinci zile.

În cazul în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele sau tutorele pot solicita în scris reevaluarea lucrării. Această reevaluare se face de către o comisie formată din alte două cadre didactice. Nota finală este formată din media dintre cele două note. Numai că în cazul în care diferenţa dintre note este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă.

„În Dolj nu avem deocamdată situaţii în care să se ajungă la formarea unei alte comisii de evaluare a unei lucrări. Au avut loc discuţii între profesori şi elevi care au lămurit notarea“, a spus vicepreşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor.
Un alt drept al elevului este de a fi informat ce note are înainte ca acestea să fie consemnate în catalog.

Drepturi şi în afara orelor de curs

Reguli sunt şi în cazul trecerii absenţelor în catalog. Acestea nu pot fi folosite ca mijloc de coerciţie.

„Elevul nu poate fi dat afară că deranjează profesorul sau că nu are o ţinută adecvată. Am avut colege date afară pentru că aveau doi cercei într-o ureche. Prin această măsură se încalcă dreptul fundamental la educaţie. În cazul în care au întârziat la oră şi au primit absenţă, am încurajat colegii să discute amiabil cu profesorii ca să le motiveze absenţele“, a spus Alin Diţă, vicepreşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor.
Elevii au drepturi şi în afara orelor de curs. Conform statutului, aceştia au dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv la biblioteci, săli şi spaţii de sport. De asemenea, elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru de operă, de film şi alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice. Elevii pot beneficia de credite de la bănci pentru realizarea studiilor.


Totodată, elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice de la clasă prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.

Ce pot solicita elevii

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Dolj spun că, pe lângă aceste drepturi, elevii din licee se pot implica direct în deciziile care se iau la nivelul unităţilor de învăţământ prin desemnarea unui reprezentant în consiliul de administraţie.

„În acest moment, există reprezentanţi ai elevilor în toate consiliile de administraţie din liceele din Dolj. Ei au drept de vot şi dreptul de a face propuneri, cum ar fi îmbunătăţirea condiţiilor din grupurile sanitare, să se asigure încălzirea corespunzătoare în unităţile de învăţământ pe perioada iernii. De asemenea, pot cere pază pentru elevi pentru că sunt multe licee fără pază umană. După părerea noastră, paza umană este necesară pentru a se acţiona la timp, pentru că într-o situaţie periculoasă camerele de filmat doar pot confirma dacă un eveniment a avut loc. De altfel, orice propunere se face în consiliul de administraţie al unui liceu, trebuie să ia în considerare şi votul elevului“, a mai spus Alin Diţă, vicepreşedintele Consiliul Judeţean al Elevilor.

Obligațiile elevilor

Ca beneficiari ai sistemului de educaţie, elevii au şi obligaţii.

„Una dintre obligaţiile elevilor este de a se prezenta la şcoală cu o ţinută vestimentară decentă şi să poarte elmente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ţinuta vestimentară nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii. De asemenea, elevii sunt obligaţi să plătească contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de reprezentanţii unităţii de învăţământ.

Pentru încălcarea legislaţiei în vigoare, elevii pot fi sancţionaţi cu mustrare verbală, cu mustrare scrisă, cu scăderea mediei la purtare şi se poate ajunge, în funcţie de gravitatea faptelor, la exmatriculare“, a mai spus elevul Alin Diţă. Toate aceste drepturi, obligaţii şi sancţiuni se regăsesc şi în Ghidul ilustrat al elevului, care este realizat la iniţiativa Consilului Naţional al Elevilor şi se distribuie gratuit.

ȘTIRI VIDEO GdS

Horoscop

Berbec Azi vă puteţi schimba cursul destinului. Analizați-vă bine opțiunile, luați deciziile care vă fac fericiți și evitați să acționați cu impulsivitate....