10.1 C
Craiova
sâmbătă, 22 februarie, 2020
Acasă Educatie „Şcoala altfel“, după reguli noi

„Şcoala altfel“, după reguli noi

-

Unităţile şcolare vor organiza în acest an programul „Şcoala altfel“ după o nouă metodologie. Una dintre modificări prevede că nu se mai pot organiza deplasări pe toată durata programului. În plus, prezenţa elevilor la activităţi va fi monitorizată de managerul unităţii şcolare, care poate trece absenţele în catalog, la rubrica „Purtare“.

„Şcoala altfel“ este un program naţional al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socio-emoţionale în rândul copiilor. Cadrele didactice vor proiecta, testa şi evalua abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competenţe şi abilităţi. „Sunt precizări legate de programa „Școala altfel“, care are o durată de cinci zile consecutiv în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie – 29 mai, pe baza unei planificări care rămâne la decizia şcolii.

Desfăşurarea programului nu poate coincide cu perioada alocării susţinerii tezelor semestriale, care se susţin cu trei săptămâni înainte de sfârşitul semestrului“, a precizat inspectorul şcolar general Monica Leontina Sună.

În perioada alocată programului „Şcoala altfel“ nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ.

Programul se va desfăşura în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele cinci zile. Prin metodologia din acest an şcolar însă, pentru implementarea programului pot fi utilizate şi resurse extrabugetare. Cu toate acestea, nu mai sunt permise excursiile de câteva zile.
„Orice deplasare în afara unităţii de învăţământ trebuie să aibă un pronunţat caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale elevilor pe durata întregului program de cinci zile sau chiar mai mult“, se arată în metodologia pentru „Şcoala altfel“.

Elevii aleg individual activităţile la care vor să participe

Conform noii metodologii, alegerea activităţilor se va face după investigarea preocupărilor elevilor şi după centralizarea opţiunilor. Fiecare elev îşi va alege însă activităţile la care vrea să participe.


„Înscrierea elevilor se va face altfel. Învăţătorul sau dirigintele va prezenta copiilor preşcolari, elevilor şi părinţilor oferta de activităţi a programului naţional „Şcoala altfel” şi va centraliza înscrierile individuale ale acestora. Cadrele didactice vor oferi elevilor şi părinţilor clarificări în legătură cu oferta programului.
Activităţile la care se înscriu elevii trebuie să însumeze cel puţin numărul de ore la care aceştia ar fi participat într-o săptămână obişnuită în şcoală. Cu cel puţin două săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat desfăşurarea programului “Şcoala altfel“, conducerea unităţii de învăţământ va comunica inspectoratului şcolar programul. De asemenea, orarul programului “Şcoala altfel“ şi distribuţia copiilor pe activităţi vor fi afişate în şcoală şi comunicate elevilor şi părinţilor cu cel puţin două săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat“, se arată în noua metodologie.

Şi elevii sunt monitorizaţi dacă participă la activităţi, şi chiar sancţionaţi.

„Directorul unităţii de învăţământ va monitoriza prezenţa copiilor preşcolari şi elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile programului naţional “Şcoala altfel“. Activităţile educative se înscriu în condica de prezenţă a cadrelor didactice, absenţele preşcolarilor şi școlarilor se înscriu la rubrica “Purtare“ din catalog“, mai prevede metodologia.
Cele mai bune zece activităţi pe judeţ pot fi folosite pentru implementare şi în activităţile de învăţare.

ȘTIRI VIDEO GdS