Acasă Educatie Ce burse pot primi elevii din Dolj

Ce burse pot primi elevii din Dolj

-

Elevii din familii cu venituri mici, care frecventează școala, pot obține şi în acest an şcolar diverse burse acordate prin programe naţionale de protecţie socială.

Elevii de liceu care provin din familii cu venituri mici pot beneficia de bursa „Bani de liceu”. Această bursă se acordă pentru liceenii care provin din familii cu venitul minim de 500 de lei pe fiecare membru. Bursa este de 250 de lei pelună. În anul școlar anterior, de această bursa Bani de liceu au beneficiat 2056 de elevi din judeţul Dolj. Pentru anul şcolar în curs documnetele se depun până pe 25 septembrie.
Elevii care solicită bursa vor fi supuşi unor anchete sociale. Lista cu beneficiarii va fi afişată pe 17 octombrie.


Bursa profesională este în cuantum lunar de 200 de lei și se acordă tuturor elevilor care frecventează cursurile unei școli profesionale, potrivit HG nr. 1062/2012. Banii se acordă pe perioada studiilor și a stagiilor de practică. Elevul pierde bursa pe o lună dacă acumulează zece absențe nemotivate, pe trei luni dacă are abateri disciplinare care conduc la scăderea mediei la purtare sub 7 sau dacă acumulează 20 de absențe nemotivate la o disciplină. De asemenea, bursa se suspendă pe o perioadă de șase luni dacă elevul acumulează 40 de absențe la o disciplină de studiu.
Elevii de la şcolile profesionale primesc încă o bursă de 200 de lei şi din partea agenţilor economici care au contract pentru practică încheiat cu unităţile şcolare.

Burse sociale şi burse pentru rezultatele la clasă

Elevii mai pot beneficia însă de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale care provin din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Cuantumul burselor se stabilește de consiliile locale. Bursele de performanță se acordă elevilor cu premii la olimpiadele și concursurile școlare. Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional. Aceste burse se acordă din al doilea semestru al anului școlar în curs.
Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Există, de asemenea, și burse sociale pentru elevii din familii cu venituri mici sau pentru cei care au diverse afecțiuni medicale. În Craiova s-au acordat în anul școlar anterior 8.438 de burse. Au fost aprobate 1.018 burse de performanţă reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat în cuantum de 125 de lei/lună. Au mai fost acordate 1.339 de burse de merit în cuantum de 90 de lei/lună. Alţi 2.008 elevi au primit burse de studiu în cuantum de 70 de lei/lună. De asemenea, s-au acordat 4.073 de burse sociale în cuantum de 60 de lei pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi 70 de lei/lună pentru elevii din învăţământul liceal, din care, burse medicale pentru toti elevii îndreptăţiţi și burse pentru persoane defavorizate.

ȘTIRI VIDEO GdS