7.9 C
Craiova
sâmbătă, 2 martie, 2024
Știri de ultima orăLocalDoljCe medii de admitere au fost la Universitatea din Craiova

Ce medii de admitere au fost la Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova a pus la dispoziţia absolvenţilor de liceu 2.900 de locuri la buget pentru admiterea din luna iulie la cursurile de licenţă. Locurile au fost alocate la 97 de programe de licenţă. Mediile de admitere la fiecare program au variat în funcţie de candidaţi, dar şi de probele la care au fost supuşi. Cele mai multe note de 10 au fost însă la Automatică şi Calculatoare.

Pentru admiterea la licenţă, fiecare din cele 12 facultăţi ale Universităţii din Craiova a avut propriile criterii de admitere. În general, criteriul principal de admitere la licenţă a fost media de la examenul de bacalaureat. Au fost însă şi specializări la care pentru admitere candidaţii au susţinut examene scrise. De exemplu, la Automatică, Calculatoare şi Inginerie Electrică, pentru specializările Calculatoare şi tehnologia sistemelor, dar şi pentru Calculatoare în limba engleză, admiterea a constat şi în susţinerea unei probe scrise la matematică. La Calculatoare au fost admişi 64 de candidaţi. Doi dintre aceştia au obţinut la testul scris media 10. Ultimul admis are medie 8,38.
De asemenea, alţi şase candidaţi care au susţinut examen pentru a fi admişi la specializarea Calculatoare în limba engleză au avut media 10. Au fost 66 de candidaţi admişi. Cea mai mică medie de admitere a fost 8,76. La specializările la care nu s-a susţinut examen de admitere au fost şi candidaţi declaraţi admişi cu medii mai mici. De exemplu, la Inginerie electronică şi telecomunicaţii, ultima medie la buget a fost 6,00.

Examene şi la specializările vocaţionale de la Facultatea de Litere

Şi la unele specializări de la Facultatea de Litere, candidaţii au susţinut probe suplimentare. De exemplu, la specializarea Artele spectacolului, candidaţii au susţinut probe de teatru, lectură la prima vedere şi monolog. Au fost luate în calcul şi media de la bacalaureat, precum şi nota de la examenul scris de limba română. La final au fost admişi cinci candidaţi.
Cea mai mare medie de admitere a fost 9, iar cea mai mică – 7,50.
La Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, o altă specializare vocaţională de la Facultatea de Litere, candidaţii au susţinut un interviu. Pentru admitere au fost luate în calcul media de la bacalaureat, nota de la proba scrisă la limba şi literatura română de la bacalaureat, dar şi media de la liceu. Au fost admişi 18 candidaţi. Cea mai mare medie de admitere a fost 9,67, iar ultima medie de admitere a fost 8,91.
La Muzică au fost admişi zece candidaţi cu medii între 9,50 şi 8,00.
Şi la Facultatea de Litere, la specializările la care viitorii studenţi nu au susţinut examen, mediile de admitere au mai scăzut. De exemplu, la Jurnalism au fost admişi 21 de candidaţi. Cea mai mare medie de admitere a fost 9,16, iar ultimul admis a avut 7,50.

Specializarea cu peste 100 de studenţi admişi

Cei mai mulţi studenţi admişi sunt la Facultatea de Ştiinţe, la specializarea Informatică. Au fost ocupate 130 de locuri. Prima medie de admitere este 9,36, iar cea mai mică – 6. Candidaţii nu au susţinut examen de admitere. Criteriul principal de admitere a fost media de la bacalaureat. De altfel, la Facultatea de Ştiinţe, ultima medie de admitere la buget a fost 5,75, la specializarea chimia mediului. La această specializare, la buget au fost admişi zece candidaţi. De altfel, şi la Facultatea de Teologie, la specializarea teologie pastorală, ultimul admis la buget a avut media 5,64. La această specializare au fost admişi 35 de candidaţi, care au susţinut mai multe probe: interviu motivaţional, verificare aptitudini muzicale şi o probă din teologie dogmatică.
Medii ceva mai mari au fost la Facultatea de Ştiinţe sociale. La specializarea Asistenţă socială, pentru admitere s-au luat în calcul media generală de la bacalaureat, nota de la examenul de limba română (bacalaureat) şi nota de la proba obligatorie. Cea mai mare medie de admitere a fost 9,76, iar cea mai mică medie de admitere a fost 8,80. La Asistenţă socială au fost admişi doar 13 candidaţi.
La Relaţii internaţionale şi studii europene au fost admişi 19 candidaţi şi ultima media a fost 7,03, iar la Sociologie au fost admişi 23 de candidaţi şi cea mai mică medie de admitere a fost 7,33.
La specializări precum Filosofie, Istorie sau Știinţe politice au fost şi candidaţi care au avut puţin peste media 6 la admitere.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS