Elevii care nu promovează examenele de absolvire în cel mult două sesiuni vor plăti taxe mai mari

Din acest an şcolar cresc taxele pentru elevii de liceu care nu promovează examenele de absolvire în cel mult două sesiuni. Prima taxă care creşte este cea pentru susţinerea examenului de bacalaureat. Candidaţii care provin din anii anteriori şi trebuie să susţină întreaga sesiune vor plăti pentru înscriere 290 de lei, în loc de 280, cât a fost în anul şcolar anterior, sau 240, cât era în 2016-2017. La nivel naţional sunt câteva mii de absolvenţi din seriile anterioare care încearcă să promoveze acest examen.
De asemenea, creşte şi taxa pentru obţinerea certificatului de calificare profesională. Absolvenţii învăţământului liceal şi profesional, filierele vocaţională şi tehnologică, care au susţinut în sesiunile anterioare de cel puţin două ori examenele de certificare a calificării şi care se prezintă la examen, achită o taxă de 88 de lei. În anii anteriori, restanţierii plăteau 50 de lei pentru susţinerea acestui examen. În cazul celorlalte examene de certificare a calificării profesionale, taxele se stabiliesc după caz de Inspectoratul Şcolar Judeţean sau de centrul de examen.
Managerii unităţilor şcolare spun că, în general, nu sunt situaţii în care elevii de liceu să nu promoveze examenul de certificare profesională. Conform metodologiilor pentru certificarea calificărilor profesionale, candidaţii care provin din seriile anterioare trebuie să depună cerere de înscriere la examen la unităţile şcolare pe care le-au absolvit, iar dacă au domiciliul pe raza altui judeţ se pot înscrie la o unitate şcolară care este acreditată să organizeze examen pentru respectiva calificare.
Examenele de certificare profesională sau atestare a competenţelor profesionale se susţin de către elevii de la clasele de învăţământ pedagogic, tehnologic, pedagogic, sportiv, militar, dar şi de către cei de la clasele de matematică-informatică, clasele de bilingv şi de la clasele cu profil artitistic. Certificatele de calificare profesională sunt folosite de absolvenţi fie pentru a angajare, fie pentru admitere la diverse instituţii de învăţământ.