Acasă Educatie Ce amenzi riscă școlile și grădinițele din Dolj în noul an

Ce amenzi riscă școlile și grădinițele din Dolj în noul an

-

Inspectoratul Școlar Județean Dolj a afișat o listă cu regulile pe care trebuie să le respecte angajații unităților școlare din județul Dolj, dar și părinții copiilor, pentru a preîntâmpina eventuala apariție a unor factori de risc cu impact pe sănătatea copiilor. Sunt obligatorii vaccinarea, controlul periodic al dascălilor, dar și a celorlalți angajați din unitățile școlare. În unitățile școlare cu bloc alimentar, produsele alimentare vor fi achiziționate doar de la firme autorizate. De asemenea, este interzisă folosirea personalului de îngrijire la operațiuni în sectorul alimentar din unitățile școlare, dar și pentru primirea produselor lactate și a cornurilor. Controalele se vor face de DSP Dolj, iar nerespectarea acestor reguli constituie contravenții care se pot aplica atât pe persoană fizică, cât și unităților școlare.

O primă regulă pe care o transmite Inspectoratul Școlar Județean Dolj unităților de învăţământ este că la înscrierea în colectivitate sau frecventarea acesteia, copiii și tinerii vor prezenta documente medicale care atestă starea lor de sănătate și efectuarea imunizărilor profilactice obligatorii, precum și avizul epidemiologic pentru reintrare în colectivitate. În cazul în care sunt copii care nu au dovada imunizărilor profilactice obligatorii completă, părinții acestora se vor adresa medicului de familie pentru întocmirea unui plan de recuperare a vaccinurilor, în termen de un an, plan care va fi prezentat la cabinetul medical școlar al unității, până la 15 octombrie 2018. Neconformarea constituie contravenție și se sancționează, conform prevederilor HG nr. 857/2011, cap. XIII, art.55 lit. b, cu amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei, pentru persoanele fizice. Amenda se poate aplica și unităților școlare și este de 5.000 de lei la 10.000 de lei. Altă regulă este ca personalul didactic și nedidactic din unitățile de învățământ să efectueze controlul medical periodic, conform HG nr. 355/2007, iar fișele de aptitudine eliberate de medicul de medicina muncii se vor depune la cabinetul medical școlar al unității de învățământ. Până la 15 octombrie 2018, unitățile de învățământ vor înainta la DSP Dolj, Serviciul de Control în Sănătate Publică, un tabel cu angajații unității și cu fișele parafate. Cine nu respectă aceste reguli riscă amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei, pentru persoanele fizice, și de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, pentru persoanele juridice.

Reguli stricte pentru unitățile care asigură hrana copiilor

Primirea și distribuirea în unitățile de învățământ a produselor lactate și de panificație se va face numai de personal desemnat cu decizie dată de conducerea unității și care va efectua obligatoriu controlul medical periodic conform, precum și cursurile de igienă. De la desemnare este exclus personalul de îngrijire. La unitățile la care se constată că nu se respectă aceste măsuri se poate aplica amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei, pentru persoanele fizice, respectiv amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, pentru persoanele juridice.
Reguli stricte sunt și pentru unitățile care au program „after school“, iar servirea hranei se asigură în sistem catering. În aceste unități școlare este obligatoriu să se amenajeze sala de mese specială cu destinația pentru servire, cu sursa de apă pentru igiena mâinilor, să existe frigider pentru păstrarea probelor de mâncare, iar personalul care asigură servirea hranei va efectua cursuri de igienă și va face control medical periodic. Conducerea unităților, la încheierea contractului cu firmele de catering, va solicita Certificatul constatator eliberat de ORC Dolj pentru punctul de lucru, autorizația mijlocului de transport, precum și declarația de conformitate, emisă zilnic pentru mâncărurile preparate și servite copiilor și tinerilor. Este obligatorie întocmirea, avizarea și aprobarea meniului elaborat pentru copii și tineri din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare, unități ce asigură servicii similare și unități destinate găzduirii elevilor după terminarea programului școlar, de către un cadru medical și conducătorul unității, cu respectarea principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și tineri. Neconformarea constituie contravenție și se sancționează, conform prevederilor, cu amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei, pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, pentru persoanele juridice.
În unitățile de învățământ care dețin bloc alimentar propriu sau cantină, aprovizionarea acestora cu materia primă necesară preparării mâncărurilor se va face numai de la firme autorizate, cu mijloc de transport autorizat și declarații de conformitate sau certificate de calitate pentru alimente. Nu se va folosi personal de întreținere a curățeniei la operațiuni din sector alimentar. Încălcarea acestei reguli constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, persoanele juridice, utilizarea personalului de întreținere a curățeniei la manipularea, prelucrarea, depozitarea, transportul și servirea alimentelor sau hranei. Transportul, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 800 de lei la 1.600 de lei, pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 de lei la 6.000 de lei, persoanele juridice.

Școlile și grădinițele, obligate să aibă suficiente produse de curățenie

Școlile și grădinițele sunt obligate să facă aprovizionarea cu produse de curățenie și substanțe dezinfectante (produse biocide) în cantități suficiente pentru a se efectua corect operațiuni de curățenie și dezinfecție profilactică. Produsele biocide vor fi etichetate cu termenul de valabilitate inscripționat, avizate MS, însoțite de avizul de punere pe piață și fișa de securitate a produsului. În caz contrar, inspectorii DSP pot aplica amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei, pentru persoanele fizice, sau de la 5.000 de lei Ia 10.000 de lei, pentru persoanele juridice.
Elevii care își desfășoară practica în laboratoare cu profil alimentar și în unități de învățământ preșcolar (grădinițe) vor efectua control medical periodic. Neconformarea constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei, persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, pentru persoanele juridice. Se vor efectua operațiuni de dezinsecție și deratizare, periodic și ori de câte ori se constată prezența insectelor și rozătoarelor. Neconformarea constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 8.000 de lei, pentru persoanele juridice.

Carmen Dumitrescu
Carmen Dumitrescu
A absolvit Facultatea de Istorie Filosofie şi Geografie din Universitatea din Craiova, specializarea Istorie/Spaniolă şi lucrează în presa scrisă din 2008.

Google Search se îmbunătățește cu noi tehnologii

Google Search își extinde funcționalitatea cu două tehnologii esențiale: obținerea capturilor de ecran și recunoaștere vizuală a conținutului cu tehnologie de inteligență artificială.

Logitech MX, mouse-ul vertical de birou

Logitech MX Vertical este un model disponibil pe piaţă de ceva vreme, care atrage atenţia datorită formei sale „ciudate” la prima vedere, care promite să ajute utilizatorii care stau mult timp la birou.

Motorola One Zoom a fost lansat oficial

Motorola One Zoom se face remarcat prin designul său cu suprafeţe din metal şlefuit şi sistemul quad-camera performant. Noul model One Zoom pune accent pe calitate şi versatilitate la obţinerea de poze.