Acasă Educatie Directorii, mai „gradaţi“ decât profesorii cu olimpici

Directorii, mai „gradaţi“ decât profesorii cu olimpici

-

Inspectoratul Școlar Județean Dolj a validat anul acesta 260 de gradații de merit

În urma concursului de acordare a gradațiilor de merit, în județul Dolj, 260 de cadre didactice au fost admise pentru a primi un spor de 25% pe o perioadă de cinci ani. Gradația de merit se acordă pentru merite deosebite. O parte din manageri au preferat să candideze cu rezultatele obținute prin activitatea derulată la clasă și nu cu cele din funcțiile de conducere. În plus, în urma evaluărilor, se arată că profesorii care au avut elevi cu performanțe la olimpiadele naționale și internaționale au punctaj mai mic în comparație cu cei care nu au făcut astfel de performanțe, dar care au punctat la alte capitole.

Anul acesta, pentru gradație de merit avea posibilitatea să candideze personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin cinci ani, cu calificativul „foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată 1 septembrie 2012 – 31 august 2017. La cadrele didactice, metodologia prevede să aibă rezultate deosebite la inovare didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la competițiile școlare aprobate de inspectoratele școlare și Ministerul Educației Naționale. De asemenea, conform metodologiei, sunt punctate și rezultatele deosebite pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerințe educaţionale speciale şi tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor cu risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune. Evaluările au fost realizate de comisii de specialitate pe fiecare disciplină din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj.

Managerii au candidat pe locurile de profesor

Lista finală cu beneficiarii gradației de merit începând cu 1 septembrie 2018 cuprinde 260 de candidați validați și arată că și anul acesta au fost directori care pentru a primi acest spor de 25% nu au depus la dosar activitățile desfășurate ca personal de conducere, ci dosar pentru activitatea de la clasă. Alegerea se explică prin faptul că pentru funcțiile de conducere erau doar zece locuri și șansele mai mari erau la profesori. De exemplu, la educatoare erau 30 de locuri, iar managerii de grădinițe le-au preferat pe acestea. Și la învățători au fost 45 de locuri, pentru care au ales să candideze și manageri de școli.
La această metodă au recurs și managerii care sunt profesori de diverse discipline. Opțiunea între activitatea la clasă și cea de manager este permisă de metodologia pentru acordarea gradației de merit. Și în cazul managerilor de la învățământul primar și preșcolar, deși în majoritate sunt degrevați de normă, inspectorii școlari spun că au avut și au derulat și activitate la clasă.

Rezultatele la olimpiade, insuficiente la evaluare

La capitolul profesori pe discipline, în urma evaluării de anul acesta apare un alt aspect. Cadrele didactice cu performanțe la olimpiadele școlare naționale și internaționale nu au însă cele mai mari punctaje. De exemplu, la biologie, un profesor de la Colegiul Național „Frații Buzești“, care ani la rând a obținut performanțe la olimpiadele școlare naționale și internaționale cu elevii, este pe locul III la gradația de merit, fiind depășit la punctaj de alte două cadre didactice, unul fiind managerul de la Școala Moțăței, care și-a făcut dosar cu activitatea de profesor de biologie, dar care nu a ajuns la performanțe internaționale. Și la informatică, profesorul de la Colegiul „Frații Buzești“ care are olimpici internaționali are punctaj mai mic decât managerul de la Liceul „Horia Vintilă“ din Segarcea, care a candidat și el tot ca și cadru didactic și nu a ajuns să aibă elevi care să fie pe podiumul competițiilor internaționale.
Și la matematică sunt profesori care au performanțe cu elevii, dar nu au cel mai mare punctaj. Profesorii cu rezultate la olimpiadele școlare naționale și internaționale au pe fișele de evaluare mai puțin de 100 de puncte. În schimb, la limba română, cadrul didactic care a predat la Școala Lipovu a primit 104 puncte. La respectiva unitate școlară, cel puțin în 2017 au fost semnalate rezultate slabe la evaluarea națională. Inspectorii școlari dau vina pe metodologie și pe fișa de evaluare în care rezultatele la olimpiadele școlare interjudețene, naționale și internaționale reprezintă cumulat doar 20 de puncte dintr-o fișă de 110 puncte.

ȘTIRI VIDEO GdS