Acasă Educatie Profesorii pot opta pentru posturi din cadrul Școlilor Europene

Profesorii pot opta pentru posturi din cadrul Școlilor Europene

-

Ministerul Educației Naționale organizează concurs de selecție a cadrelor didactice din România care vor să predea în sistemul Școlilor Europene. Înscrierea la concurs se va derula în zilele de 25 și 26 aprilie. Candidații vor trece prin trei probe de evaluare.

Școlile Europene sunt instituții de învățământ preuniversitar cofinanțate de Uniunea Europeană, având rolul de a asigura educaţia în limba maternă a copiilor personalului angajat în instituţiile comunitare, respectând, totodată, dreptul acestora de păstrare a identității culturale, într-un mediu educațional bazat pe multiculturalitate și plurilingvism. Elevii români înscriși în sistem, conform statutului Școlilor Europene, studiază limba română și susțin examen de bacalaureat la disciplina limba română ca limbă maternă. Astfel de situații sunt în școli din Alicante (Spania), Bruxelles, Frankfurt (Franța), München (Germania), Luxembourg, Varese (Italia), Bergen (Norvegia). Inspectoratele școlare au anunțat în aceste zile că începe o nouă selecție de cadre didactice, care să predea în aceste unități școlare. „Este primul an în care anunțăm selecția, metologia și calendarul de concurs pentru posturile didactice din sistemul Școlilor Europene, dar de înscrieri și evaluare se va ocupa Ministerul Educației Naționale“, a precizat inspectorul școlar Ani Drăghici, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj.
Selecția cadrelor didactice pentru sistemul Școlilor Europene se va face pe baza unei noi metodologii aprobate prin ordinul Ministerului Educației Naționale 3475/2018. Conform cerințelor, se pot înscrie candidații care au vechime de minimum trei ani ca și cadru didactic calificat. Documentele pentru înscrierea la concurs se vor depune la registratura Ministerului Educației Naționale în zilele de 25 și 26 aprilie. Candidații vor trece apoi prin trei probe de evaluare. Astfel, pe 3-4 mai se desfășoară evaluarea activității profesionale. Candidații care vor obține minimum opt pucte vor susține pe 7-8 mai interviul, care este o altă probă eliminatorie. Cei care vor promova, pe 9 mai vor susține proba scrisă. Rezultatele probei scrise se vor afișa 14 mai și este singura probă la care concurenții pot depune contestație. Posturile didactice pentru care se face selecția sunt pentru disciplinele Limba română și matematică, chimie, istorie, arte, franceză și engleză. Candidații trebuie să cunoască obligatoriu și o limbă străină. De altfel, pentru discipline cum ar fi chimia, predarea se va face în limba engleză, iar la istorie, în limba franceză. Profesorii care susțin și promovează un concurs de selecție devin cadre didactice detașate pe o perioadă determinată, de maximum nouă ani, în temeiul unui act oficial, pe un anumit post, în cadrul unei Școli Europene. Pentru profesorii detașați, statul român asigură în țară salariul corespunzător postului ocupat în România, iar Comisia Europeană asigură diferența salarială până la nivelul reglementat în sistemul Școlilor Europene.

ȘTIRI VIDEO GdS