Acasă Educatie Se anunţă concurenţă acerbă la examenul de titularizare

Se anunţă concurenţă acerbă la examenul de titularizare

-

Toţi cei care doresc să fie dascăli titulari pe post, dar şi studenţii în prag de absolvire se pot înscrie zilele acestea la examenul de titularizare. Există posturi scoase la concurs atât în Craiova, cât şi în mediul rural. Luni a fost reactualizată lista cu posturile ce vor fi scoase la concurs în această vară. Şi în acest an însă, cele mai multe posturi complete sunt vacante, dar nu sunt titularizabile pentru că în unitățile respective nu sunt elevi care să asigure viabilitate pe perioadă de patru ani, ci doar pentru perioade cuprinse între unu și trei ani. Cum deja ne-am obişnuit în ultimii ani, din posturile complete titularizabile din judeţ, cele mai multe sunt la Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova, care are 12 catedre de muzică instrumentală, patru norme de corepetiție și alte două posturi de instrument la alegere. Această unitate de învăţământ scoate la concurs peste 90 de poziţii.
Şi Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu“ din Craiova scoate la concurs o serie de posturi. Potrivit reprezentanţilor unităţii de învăţământ, există 19 poziţii, care însă nu sunt complete, ci fracţiuni de norme, din care cele mai multe sunt pentru disciplinele socio-umane.
Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj, doar 36 de locuri au viabilitate de cel puţin patru ani. „Cele mai multe sunt la muzică instrumentală – 12 locuri, corepetiţie – patru locuri; economie, educaţie antreprenorială – un loc; educaţie fizică şi sport – un loc; educatoare/institutor – două locuri; instrument la alegere – două locuri; învăţător/institutor pentru învăţământul primar – două locuri; profesor de judo – un loc. Anul acesta sunt scoase la concurs multe posturi la instruire practică pe diverse discipline, cum ar fi asistenţă medicală, mecanică, electrotehnică și transporturi. La această secțiune sunt nouă catedre vacante. Alte două posturi cu viabilitate de patru ani sunt pentru profesor logoped şi profesor psihopedagogie specială“, a precizat Nicoleta Liţoiu, purtător de cuvânt la ISJ Dolj.
În oferta de posturi vacante, unele catedre sunt realizate din unirea fracțiunilor de normă din două discipline cu ore adunate din mai multe unități de învățământ. Pentru o titularizare pe fizică cu educație tehnologică, postul respectiv este realizat cu opt ore la Școala Rast, patru ore la Școala Gimnazială Ghidici, patru ore la Școala Gimnazială Nr. 3 din Băilești și două ore la Școala Gimnazială Seaca de Câmp. Şi la religie ortodoxă, pentru completarea unei norme s-au scos la concurs ore în trei unități școlare: Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială Greceşti şi Şcoala Gimnazială Argetoaia cu opt, şapte, respectiv trei ore.

Patru centre de examen

Dosarele se primesc începând de ieri şi până pe 22 mai. În acest an vor exista patru centre de examen, la Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu“, pentru disciplinele: fizică, chimie, religie ortodoxă, discipline socio-umane, istorie, geografie, discipline tehnice (ingineri/maiştri instructori); la Colegiul Tehnic Energetic pentru: educatoare, învăţământ special, arte (educaţie plastică/educaţie muzicală), limba şi literatura română, limba latină; Liceul Tehnologic „George Bibescu“: educaţie fizică şi sport, matematică, informatică, biologie. Ultimul centru de examen este la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan“ pentru cei care doresc să dea concurs pentru posturile de învăţător sau profesor de limba engleză, limba franceză şi limba germană. Înscrierea candidaţilor la disciplinele de concurs în centrele menţionate anterior se face zilnic între orele 9.00-13.00 şi 14.00-17.00.

Ce documente trebuie să prezentaţi în momentul înscrierii pentru examenul de titularizare

Absolvenţii promoţiei 2017 vor prezenta copia şi originalul adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic. În plus, dosarul trebuie să conţină copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; copie de pe actul de titularizare în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul); copie a acordului MENCS, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul; adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul), în original; copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat (dacă este cazul); copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul); avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte că este apt pentru a preda în învăţământ, în original. În plus, este nevoie de o declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu i s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), în original şi copii, ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2006 – 31.08.2017 (dacă este cazul).

Înscrierea la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 se realizează conform cererii prevăzute în Metodologia-cadru, însoţită de documentele anexate, în ordinea precizată de aceasta.

Ana DĂNESCU
Ana DĂNESCU
A absolvit Facultatea de Ştiințe Sociale din Universitatea din Craiova, specializarea Filosofie Sociologie. Lucrează la Gazeta de Sud din 2004 în domeniul social, dar este şi realizatorul rubricii Infosocial la Radio Sud.

Google Search se îmbunătățește cu noi tehnologii

Google Search își extinde funcționalitatea cu două tehnologii esențiale: obținerea capturilor de ecran și recunoaștere vizuală a conținutului cu tehnologie de inteligență artificială.

Logitech MX, mouse-ul vertical de birou

Logitech MX Vertical este un model disponibil pe piaţă de ceva vreme, care atrage atenţia datorită formei sale „ciudate” la prima vedere, care promite să ajute utilizatorii care stau mult timp la birou.

Motorola One Zoom a fost lansat oficial

Motorola One Zoom se face remarcat prin designul său cu suprafeţe din metal şlefuit şi sistemul quad-camera performant. Noul model One Zoom pune accent pe calitate şi versatilitate la obţinerea de poze.