Acasă Educatie Patronii care angajează elevi şi studenţi pe perioada vacanţei primesc stimulent financiar...

Patronii care angajează elevi şi studenţi pe perioada vacanţei primesc stimulent financiar de 250 de lei

-

Absolvenţii de liceu şi de facultate care se angajează primesc stimulente financiare, la cerere, potrivit Legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, la fel ca şi cei care îi angajează. Absolvenţii de liceu şi de facultate care se angajează vor primi o primă de încadrare de 500 de lei. Pentru cei care se angajează la o distanţă mai mare de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu se va acorda o primă de încadrare doar dacă este şi beneficiar de indemnizaţie de şomaj. Pentru cazul în care absolvenţii îşi găsesc un loc de muncă în altă localitate şi sunt nevoiţi să îşi schimbe domiciliul stabil se va acorda, de asemenea, o primă de instalare doar dacă sunt şi beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj. În cazul în care încadrarea în muncă a absolvenţilor are loc în perioada în care este acordată indemnizaţie de şomaj, angajatul primeşte o sumă lunară egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu ar fi avut loc încadrarea în muncă. Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi în interval de 12 luni de la absolvire vor primi subvenţii după cum urmează: 500 de lei lunar pentru absolvenţii învăţământului profesional, 600 de lei lunar pentru absolvenţii de liceu, cu sau fără bacalaureat, şi pentru absolvenţii de studii superioare fără examen de licenţă, şi 750 de lei lunar pentru absolvenţii de studii superioare cu licenţă. Subvenţia se acordă pe o perioadă de 12 luni, iar angajatorul trebuie să menţină raporturile de muncă sau de serviciu timp de 18 luni. „În plus, absolvenţii instituţiilor de învăţământ pot beneficia de servicii de ocupare gratuite, respectiv informare şi consiliere profesională, mediere pentru ocuparea unui loc de muncă, precum şi facilităţi financiare dacă se înregistrează la AJOFM. Cei care într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj. Procedura de înregistrare în evidenţele AJOFM şi de solicitare a indemnizaţiei de şomaj presupune înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă care se poate face în termen de 60 de zile de la data absolvirii. Aceasta este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii ulterioare a indemnizaţiei de şomaj. Cei care nu se înregistrează în termen de 60 de zile pierd dreptul de a beneficia de indemnizaţia de şomaj, însă se pot înregistra pentru a putea beneficia de celelalte servicii de ocupare gratuită oferite de AJOFM“, a spus Alina Ghercioiu, purtător de cuvânt în cadrul AJOFM Dolj.
În cazul absolvenţilor de liceu, promoţia 2016, data absolvirii este 3 iunie pentru cei care au promovat la toate disciplinele, care au situaţia şcolară încheiată. Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată se pot înregistra în termen de 60 de zile de la data promovării corigenţelor. „În 2015, aproximativ 1.000 de absolvenţi s-au înregistrat la Agenţie în perioada de 60 de zile“, a adăugat Alina Ghercioiu.

Nici un angajator doljean nu a încheiat în 2015 convenţii cu Agenţia

Angajatorii care înca­drea­­ză în muncă elevi și studenți pe timpul vacanțelor pot să beneficieze de un stimulent financiar lunar din partea statului. Reglementările în vigoare stabilesc că angajatorii pot să primească de la stat, lunar, un stimulent financiar în valoare de 50% din indicatorul social de referință (ISR) în vigoare, acordat din bugetul asigurărilor de șomaj. „Având în vedere că, și în 2016, ISR este în cuantum de 500 de lei, este vorba de o sumă de 250 de lei pe care cei care încadrează în muncă elevi și studenți o vor primi lunar.
Aceste stimulente se acordă, la cererea angajatorului, din bugetul asigurărilor pentru şomaj proporţional cu timpul efectiv lucrat de elevul/studentul încadrat pentru o perioadă de maximum 60 de zile într-un an calendaristic. Angajatorii care doresc să beneficieze de acest stimulent trebuie să încheie cu AJOFM o convenţie în termen de 30 de zile de la data încadrării în muncă a elevului/studentului respectiv. De precizat că nu beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează elevi sau studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilită potrivit legii, precum şi cei care au beneficiat de acest stimulent pe o perioadă de 60 de zile într-un an caledaristic. Anul trecut, deşi am avut solicitări de informaţii din partea angajatorilor, acestea nu s-au concretizat în încheierea de convenţii. În 2014, însă, patru elevi şi studenţi au fost încadraţi în muncă prin acordarea de aceste subvenţii, vorbim de un student şi trei elevi“, a adăugat purtătorul de cuvânt al AJOFM.
De stimulentul financiar lunar prevăzut de lege vor beneficia doar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial.

Date statistice

Conform datelor statistice de la sfârşitul lunii mai 2016, la nivelul judeţului Dolj, situația șomerilor înregistrați pe localități, în mediul urban, se prezintă astfel: Craiova – 2.384 de persoane; Băilești – 697 de persoane; Filiași – 415 persoane; Calafat – 286 de persoane; Segarcea – 222 de persoane; Bechet – 135 de persoane; Dăbuleni – 134 de persoane.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ceață densă pe autostrăzile A1 și A2

Traficul se desfășoară în condiții de ceață densă pe autostrada A1 Sibiu -Deva și pe Autostrada Soarelui, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub...

Dieta prin care putem regla tulburările intestinale

Persoanele care suferă de tulburări intestinale funcţionale, precum sindromul de intestin iritabil (cu diaree, constipaţie), hemoroizi, pot ajunge la îmbunătăţiri vizibile ale...