elevi net

Profesorii debutanţi şi suplinitori au lacune la metodica predării disciplinelor, iar elevii nu sunt  motivaţi. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile inspecţiilor realizate în multe unităţi de învăţământ din judeţul Dolj.

În urma inspecţiilor şcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ din judeţul Dolj au ieşit la iveală o serie de deficienţe. La şcoli au fost inspectate şapte domenii: cel managerial, curriculumul şi modul de aplicare, activitatea personalului didactic, nivelul performanţelor elevilor, sprijinirea dezvoltării personale a elevului, relaţia şcolii cu părinţii şi atitudinea elevilor faţă de educaţie. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj, în primul semestru au fost organizate inspecţii şcolare generale în nouă unităţi şcolare: două licee tehnologice, o școală profesională, patru școli gimnaziale și două grădinițe. S-au efectuat 26 inspecții de specialitate, preponderent la limba română, matematică și istorie, precum și două inspecții tematice. Pe parcursul semestrului întâi s-au realizat inspecţii de revenire la unităţile şcolare care au avut inspecţii generale în semestrul II al anului școlar 2013-2014. În semestrul
al II-lea au fost organizate inspecţii şcolare generale în şase unităţi şcolare: un colegiu, un liceu tehnologic, Palatul Copiilor și în trei școli gimnaziale.
„Vor urma alte 24 inspecții de specialitate, preponderent la limba română, matematică  și istorie, precum și două inspecții tematice. Pe parcursul semestrului se vor realiza şi nouă inspecţii de revenire la unităţile şcolare care au avut inspecţii generale în semestrul I al anului școlar 2014-2015“, a precizat Puiu Oprică, inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională în cadrul ISJ Dolj.

Profesorii, trimiși la cursuri de perfecționare

În urma inspecţiilor în multe unităţi de învăţământ din judeţ s-au descoperit o serie de aspecte negative precum: superficialitate și formalism în planificarea și realizarea activităților comisiilor metodice; lipsa de exersare a competenţelor de comunicare a elevilor, de stimulare a lor pentru a stabili relaţii de colaborare cu colegii, dar şi cu cadrul didactic.
„În plus, în multe unităţi şcolare am descoperit faptul că elevii nu au atins obiectivele corespunzătoare anilor de studiu; neavizarea proiectărilor calendaristice de directorul unității/responsabilul de comisie; neantrenarea elevilor în procesul propriu de învăţare şi de evaluare; în alcătuirea orarului nu este respectată curba de efort atât de-a lungul unei zile de muncă, cât şi de-a lungul săptămânii. Unii elevi din ciclul primar și gimnazial au lacune în ceea ce privește conținutul științific și practic-aplicativ al lecțiilor, mulți sunt demotivați, nu reușesc să atingă standardele minime, există o tendință de a supraîncărca elevii cu noțiuni complicate pentru nivelul lor. În special în mediul rural, un număr scăzut de elevi participă la olimpiadele școlare. Inspecţiile au scos în evidenţă şi faptul că în special debutanţii şi suplinitorii au lacune în pregătirea iniţială la metodica predării disciplinelor. Pot să ofer câteva exemple în acest sens. La Şcoala Gimnazială «Lascăr Catargiu», în urma inspecţiilor a reieşit faptul că mulţi profesori nu folosesc strategii diferenţiate pentru recuperarea materiei cu copiii, elevii neavând o participare activă la ore, la Şcoala Gimnazială «Ioan Grecescu-Predeşti» a reieşit o lipsă de motivare a elevilor pentru studierea limbilor străine, iar predarea nu se face pentru nivelul de înţelegere al copiilor, fără folosirea unor exemple concrete din viaţa cotidiană. Li s-a recomandat dascălilor să lucreze cu elevii pe grupe. La Şcoala Gimnazială din Teasc li s-a recomandat dascălilor să implice copiii în tot felul de activităţi pentru ca aceştia să poată realiza proiecte individuale. Tot profesorii au primit recomandări pentru a se înscrie la cursuri de perfecţionare, în special pentru metodica predării. La Şcoala Amărăştii de Sus li s-a recomandat dascălilor să antreneze copiii pentru concursurile şcolare“, a adăugat Puiu Oprică.
În urma inspecţiilor realizate, multe unităţi de învăţământ au primit observaţii. Pe lângă inspecţiile tematice, s-au desfăşurat şi inspecţii realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Calificativele acordate sunt de la nesatisfăcător până la foarte bine.
„Din unităţile de învăţământ care au fost verificate până acum, o singură şcoală, cea din Coţofenii din Dos, a primit calificativul nesatisfăcător şi nu pentru o problemă gravă, aşa cum am fi tentaţi să credem, ci pentru faptul că biblioteca şcolii nu dispune de sală de lectură aşa cum prevăd normele în vigoare“, a adăugat inspectorul Puiu Oprică de la ISJ Dolj.

Ana DĂNESCU
A absolvit Facultatea de Ştiințe Sociale din Universitatea din Craiova, specializarea Filosofie Sociologie. Lucrează la Gazeta de Sud din 2004 în domeniul social, dar este şi realizatorul rubricii Infosocial la Radio Sud.