15.9 C
Craiova
joi, 23 mai, 2024
Știri de ultima orăBani & AfaceriPublireportajFinalizarea proiectului „Extindere, reabilitare și dotare Școala Generală Mazilu Vipie Gheorghe”

Finalizarea proiectului „Extindere, reabilitare și dotare Școala Generală Mazilu Vipie Gheorghe”

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Extindere, reabilitare și dotare Școala Generală Mazilu Vipie Gheorghe”, cod SMIS 124915.

TITLUL PROIECTULUI: „Extindere, reabilitare și dotare Scoala Generală Mazilu Vipie Gheorghe”
Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cătunele

Programul Operațional Regional 2014-2020
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației
Organismul Intermediar : Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cătunele anuntă finalizarea proiectului,, Extindere, reabilitare și dotare Scoala Generală Mazilu Vipie Gheorghe”, cod SMIS 124915

Proiectul a fost finanțat de catre Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvolare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10-Îmbunătățirea infrastructurii Regionale

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.330.974,17 lei, din care:
2.200.971,38 lei valoare eligibilă nerambursabilă AM/OI;
1.909.005,81 lei – valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
-291.965.57 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national;
-44.917,79 -valoare cofinanțare eligibilă;
-85.085-VALOARE neeligibilă;

Data semnarii contractului: 7.04.2021
Data finalizării proiectului : 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului a fost modernizarea infrastructurii educationale din comuna si astfel dezvoltarea comunei Cătunele prin cresterea gradului de participare la nivelul invatamantului obligatoriu precum si asigurarea unei oferte educationale accesibile si de calitate pentru toti copiii inscrisi in unitatea de invatamant.

Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale Proiectului:
1. Realizarea unei infrastructuri scolare corespunzatoare apartinand sistemului educational obligatoriu din mediul rural, (infrastructura momentan uzata fizic si moral), prin reabilitarea, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale din localitatea Catunele
2. Asigurarea de spatii de invatamant suficiente in scoala
3. Crearea unui cadru profesional de activitate didactica prin dotarea laboratoarelor de specialitate (laboratoare de fizica, chimie, biologie, informatica, istorie, matematica, limba romana, limba matema si limbi straine)
4. Ridicarea nivelului de performanta al unitatii de invatamant, prevenirea abandonului scolar si cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie,
5. Cresterea gradului de adecvare a utilitatllor prin crearea de grupuri sanitare interioare la fiecare etaj al scolii, racordarea la o centrala termica dedicata si crearea unui sistem functional de reciclare selectiva a deseurilor.

Rezultatele proiectului:
Obiectivele proiectului au fost atinse in totalitate, prin implementarea acestui proiect a crescut calitatea sistemului educational.

Impactul investitiei la nivelul UAT Catunele:
Prin implementarea proiectului s-au realizat lucrari de extindere, reabilitare și dotare a Scolii Generale Mazilu Vipie Gheorghe

UAT Cătunele, localitatea Valea Perilor, Calea Tismanei, nr 151, persoana de contact Țuilă Florinel- primar, Tel: 0723583658, e-mail :[email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS