12 C
Craiova
miercuri, 28 februarie, 2024
Știri de ultima orăBani & AfaceriPublireportajAsociaţia Grupul de Acţiune Locală Amaradia Jiu - Lansare apel de selecţie de proiecte. Minorităţile şi integrarea lor în comunitatea locală

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Amaradia Jiu – Lansare apel de selecţie de proiecte. Minorităţile şi integrarea lor în comunitatea locală

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Amaradia Jiu – Lansare apel de selecţie de protecţie

Anunț privind lansarea sesiunii de proiecte aferent măsurii “(M4/6B) „ Minoritatile si integrarea lor in comunitatea locala

-Varianta simplificată –

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte M4/6B:1/2023 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Amaradia Jiu anunță lansarea, în perioada 17.11.2023-17.12.2023, a sesiunii numărul 1, din 2023 de depunere a Cererilor de finanțare pentru “(M4/6B) „ Minoritatile si integrarea lor in comunitatea locala”.

 Pentru această sesiune se vor depune proiecte care deservesc următoarele acțiuni eligibile:

Achizitionarea de echipamente, dotari, utilaje pentru deservirea comunitatilor cu populatie apartinand minoritatilor

– Infiintarea, amenajarea spatiilor de joaca, terenuri de sport in comunitatile cu populatie apartinand minoritatilor

– Modernizare si/sau renovarea si/sau dotarea caminelor culturale/ institutiilor de invatamant / altor institutii publice/altor edificii care sa deserveasca comunitatile cu populatie apartinand minoritatilor

– Infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea unor infrastructuri de tipul: iluminat public, sisteme de supraveghere, retea de apa si/sau canalizare etc, in comunitatile cu populatie apartinand minoritatilor

Data lansării apelului de selecție: 17.11.2023

Beneficiari eligibili

Societate civila: ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare

Entitati publice: comunele sau asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare

– GAL

Fondul disponibil: fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte – respectiv valoarea publica totala (FEADR + contribuții naționale) este de: 11000 euro.

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 11000  euro.

ATENTIE!

Potrivit prevederilor legale, durata de implementare a SDL reprezintă durata de valabilitate a Acordului cadru de finanțare încheiat de către GAL în cadrul submăsurii 19.2 care începe de la data semnării acestuia și nu poate depăși data de 31.12.2025, (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului). Astfel termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este data de 31.12.2025.

Data limita de depunere a proiectelor: 17.12.2023, ora 16,00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociației Grupul de Acțiune Locală AMARADIA JIU   din  comuna Bradesti, strada    Dr. Bradisteanu, nr 183  judetul DOLJ   în zilele lucrătoare, de Luni până Vineri, în intervalul orar 10.00-16.00 .

Apelul de selecție va dura 30 de zile calendaristice sau, daca valoarea proiectelor depuse este de cel puțin 150% din valoarea alocării sesiunii, se reduce perioada de 30 de zile calendaristice, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.

Astfel, depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se oprește înainte de termenul limită de 30 de zile calendaristice prevăzut în apelul de selecție, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse ajunge la cel puțin 150% din nivelul alocării sesiunii, cu excepția primelor 5 zile lucrătoare ale perioadei de depunere, când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de cel puțin 150% din nivelul alocării sesiunii.

  Date de contact AMARADIA JIU

Mai multe informații privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M4/6B, publicat împreună cu toate anexele pe pagina noastră de internet: www.galamaradiajiu.ro. De asemenea la sediul GAL este disponibilă o versiune pe suport tipărit a Ghidului solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M4/6B și a anexelor aferente. Detalii referitoare la desfășurarea sesiunii puteți obține la numărul de telefon: 0744580384/ 074733956, sau pe adresa de e-mail www.galamaradiajiu.ro  la sediul GAL din  comuna Bradesti, strada    Dr. Bradisteanu, nr 183  judetul DOLJ   de Luni până Vineri, în intervalul orar 10-16.00, unde puteți solicita în mod gratuit informații despre măsura și ghidul măsurii, în format tipărit sau electronic.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS