12.3 C
Craiova
marți, 3 octombrie, 2023
Știri de ultima orăBani & AfaceriPublireportajAdunarea Generală a Asociației Clubul Oamenilor de Afaceri-Oltenia

Adunarea Generală a Asociației Clubul Oamenilor de Afaceri-Oltenia

Asociația Clubul Oamenilor de Afaceri Oltenia

„Profesionalism, Onorabilitate, Generozitate”

Adunarea Generală

Se convoacă  Adunarea Generala a Asociației Clubul Oamenilor de Afaceri-Oltenia  in ziua de 02 octombrie 2023, ora 15:00, la sediul Centrului de Oncologie „Sf Nectarie” Craiova, etajul 2- Sala de curs/prezentare, situat in Craiova, str. Caracal nr.109, județul Dolj, cu următoarea 

ORDINE DE ZI

1. Informare asupra activităților, situației financiare si patrimoniale ale Clubului 

2. Aprobarea primirii de noi membri, de membri onorifici si de invitați permanenți de onoare

3. Aprobarea Statutului actualizat conform OG nr.26/2000, cu modificările si completările ulterioare

4. Alegerea  organelor de conducere – Consiliul Director si Cenzorul

5. Aprobarea sediului social al Clubului si a utilizării unor locații exterioare in funcție de specificul activităților programate

6. Aprobarea contribuției noilor membri fondatori si a cuantumului cotizației lunare de membru pe trim. IV 2023  si anul 2024   

7. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe trim. IV 2023 si anul 2024   

In cazul imposibilitatii participării directe, puteți delega un mandatar împuternicit expres,  sau ne puteți comunica in scris sub semnătura olograf, sau electronic sub semnătura electronică extinsă,  poziția față de punctele ordinii de zi. 

La Adunarea Generala sunt invitate sa participa si persoanele care doresc sa adere la Club ca membru sau sa participe la activitățile sale ca membru onorific ori ca invitat permanent de onoare, cu o notificare prealabila la adresele menționate mai jos

Daca la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar, Adunarea Generala se va reuni a doua zi, 03 octombrie a. c., la aceeași ora (15:00), cu aceeași ordine de zi si in același loc. In acest caz, AGA va delibera si hotărî cu  majoritatea membrilor prezenți, indiferent care va fi numărul lor. 

Materialele supuse dezbaterii, inclusiv formular de aderare sau participare la Club, pot fi consultate începând cu 25.09.2023 la sediul AGA, sus mentionat, iar eventuale comunicări pot fi adresate la adresa de email: [email protected] si [email protected]

Cătălin Barbu

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS