27.9 C
Craiova
miercuri, 10 august, 2022
Știri de ultima orăBani & AfaceriPublireportajFinalizare proiect „Îmbunătățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC în unitatea de învățământ din comuna Ciupercenii Noi”

Finalizare proiect „Îmbunătățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC în unitatea de învățământ din comuna Ciupercenii Noi”

Comunicat de presă 

Iunie 2022

Comunicat de presă finalizare proiect

Îmbunătățirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC în unitatea de învățământ din comuna Ciupercenii Noi”

Comuna Ciupercenii Noi, în calitate de beneficiar al proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital si a infrastructurii TIC in unitatea de învățământ din comuna Ciupercenii Noi”, Cod SMIS 2014+ 144405, în baza contractului de finanţare nr. 162/233t/13.07.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate și Comuna Ciupercenii Noi, Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONALCOMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. -Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, anunta finalizarea proiectului.

Obiectivul general al proiectulu: ”Imbunatatirea conditiilor necesare desfasurarii procesului educational in anul scolar 2020-2021 atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice, in contextul crizei pandemice create de raspandirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea unitatii de invatamant aflata pe raza Comunei Ciupercenii Noi, cu echipamente IT mobile de tip tableta si dispozitive electronice (dotarea salilor de clasa precum si sprijinirea cadrelor didactice cu echipamente specifice) necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line, in contextul crizei cauzate de raspandirea virusului SARS-CoV-2.

Rezultate obţinute în urma implementării:

R1 – echipamente IT si dispozitive electronice pentru elevii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea scolara la Scoala Gimnaziala ”Nicolae Caras” in vederea prevenirii si raspandirii virusului SARS-Cov-2 (tablete – 262 bucati, laptop – 22 bucati, tabla interactiva – 8 bucati, router wireless – 5 bucati) Rezultatele proiectului sunt corelate cu Obiectivul specific, deoarece achizitionarea de echipamente IT mobile de tip tableta si dispozitive electronice, va contribui la dotarea corespunzatoare a unitatii de învatamant preuniversitar aflate in subordinea Comunei Ciupercenii Noi in anul scolar 2020-2021, pentru a preveni si diminua raspandirea virusului SARS-Cov-2;

R2 – Informare si publicitate

Materiale de publicitate care sa respecte cerintele din Ghidul solicitantului precum si cele mentionate in Manualul de Identitate Vizuala specific Programului Operational Competitivitate. Prin proiectul propus spre finantare:

– 2 comunicate de presa;

– etichete autoadezive.

Valoarea totală a proiectului este de 564.862,20 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 540,703.30 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 529,889.23 lei (Valoare FEDR: 458.597,81 lei si Valoare BS: 70.291,81 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 10,814.07 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 24,158.90 lei

Proiectul s-a implementat de Comuna Ciupercenii Noi, reprezentată legal de către Gheorghe Mungiu, în calitate de primar al comunei.

Perioada de implementare a proiectului:12 luni.

Data începere proiect: 13.07.2021

Data finalizare proiect:12.07.2022

Codul SMIS 2014+ 144405

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact:

Ciupercenii Noi, cu sediul in Localitatea Ciupercenii Noi, Str.Dunarii,nr. 2 judeţul Dolj

Tel: 0768102115,

E-mail: [email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS