23.3 C
Craiova
marți, 3 octombrie, 2023
Știri de ultima orăBani & AfaceriPublireportajUndă verde la CJ Gorj pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Conurbația Jiului”

Undă verde la CJ Gorj pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Conurbația Jiului”

Consiliul Județean(CJ) Gorj a adoptat luni un proiect de Hotărâre privind asocierea UAT – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, cu UAT – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”. A fost aprobat și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Conurbația Jiului”.

De asemenea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Conurbația Jiului” va avea sediul în România, municipiul Târgu Jiu, strada Victoriei, nr. 4, camera 128, județul Gorj și un patrimoniu inițial de 75.000 lei. Participarea Județului Gorj la patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție în numerar, în valoare de 25.000 lei. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, este reprezentantul de drept al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”.

Memorandum semnat în prealabil

Prin Memorandumul de intenție – Axa de Dezvoltare Hunedoara – Gorj – Dolj „Conurbația Jiului” nr. 15036/13433/1793/02.09.2021, reprezentanții legali ai Unităților Administrativ-Teritoriale Județul Hunedoara, Județul Gorj și Județul Dolj și-au exprimat intenția de a colabora în vederea creării unei axe de dezvoltare teritoriale integrate a celor trei județe ce are drept scop concentrarea de populație și investiții, urmărindu-se constituirea unei zone urbane și periurbane, inclusiv rurale, ce va dezvolta integrat programe și proiecte, devenind astfel o CONURBAȚIE, concept ce reprezintă o structură teritorială de cooperare intercomunitară, asemeni zonelor metropolitane și aglomerărilor urbane.

Scopul Memorandumului de intenție constă în intenția inițierii unei forme de asociere a părților ce se circumscrie dreptului legal al autorităților administrației publice locale de a colabora, coopera și asocia, în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, în vederea promovării, în regim integrat, a unor programe și proiecte de dezvoltare economică uniformă și accentuată.

Obiectivul parteneriatului dintre unitățile administrativ-teritoriale este crearea unei zone de dezvoltare urbană și periurbană apte să răspundă pozitiv fluxurilor naturale de migrație, o atenție deosebită urmând să fie acordată sporirii atractivității orașelor și comunelor din zona periurbană, luând în considerare atât populația care locuiește deja în aceste zone, cât și potențialii locuitori interesați să se stabilească în aceste zone.

Pentru a face față acestor noi provocări în contextul descentralizării administrației publice, de comun acord se agreează că prin constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”, se realizează un instrument instituțional viabil pentru furnizarea în regim integrat a unor servicii publice aflate în responsabilitatea administrației publice locale, în interesul tuturor cetățenilor din spațiul unităților administrativ-teritoriale care se asociază, pe baza unor programe și proiecte comune.

Obiectivele din Statut

Potrivit Statutului, membrii asociației îşi propun să colaboreze pentru atingerea următoarelor obiective:

 • dezvoltatea economică locală şi regională;
 • protecţia mediului înconjurător;
 • promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor;
 • modernizarea şi eficientizarea administraţiilor publice;
 • promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale;
 • cultul eroilor;
 • integrare europeană;
 • dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale;
 • promovarea şi conservarea valorilor culturale tradiţionale și diversitate etno-culturală;
 • promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente; – protecţie socială, asigurare servicii sociale și promovare servicii publice;
 • educaţie şi informare publică;
 • promovarea drepturilor omului;
 • promovarea egalității de șanse;
 • îmbunătăţirii accesului la educaţie şi învăţământ;
 • dezvoltarea și consolidarea economiei sociale.

Publicitate

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS