8.3 C
Craiova
joi, 30 martie, 2023
Știri de ultima orăBani & AfaceriPublireportajAcces la educatie în mediul on-line pentru elevii din Comuna Desa, judetul Dolj

Acces la educatie în mediul on-line pentru elevii din Comuna Desa, judetul Dolj

Comuna Desa, în calitate de beneficiar, derulează, incepand cu data 29.09.2021, proiectul  „”Acces la educatie în mediul on-line pentru elevii din Comuna Desa, judetul Dolj””, Cod SMIS 2014+ 145499, în baza contractului de finanţare nr. 446/223t/29.09.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate și Comuna Desa, Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONALCOMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. -Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare,e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă:”Imbunatatirea conditiilor necesare desfasurarii procesului educational in anul scolar 2020-2021 atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice, in contextul crizei pandemice create de raspandirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea unitatii de invatamant aflata pe raza Comunei Desa cu echipamente IT mobile de tip tableta si dispozitive electronice (dotarea salilor de clasa precum si sprijinirea cadrelor didactice cu echipamente specifice) necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul online, in contextul crizei cauzate de raspandirea virusului SARS-CoV-2

Rezultate așteptate:

R1 – Echipamente IT si dispozitive electronice necesare pentru desfasoara activitatii scolare in mediul online la Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII, Desa in vederea prevenirii si raspandirii virusului SARS-Cov-2 (tablete – 362 bucati, laptop – 22 bucati, tabla interactiva – 15 bucati, router wireless – 5 bucati) si materiale de informare si publicitate

Valoarea totală a proiectului este de 789,683.64 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 752,783.64 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 737,727.97 lei (Valoare FEDR: 639.866,10 lei si Valoare BS: 97.861,87 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 15.055,67 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 36,900.00 lei

Proiectul se implementează de Comuna Desa, reprezentată legal de către Aurelian – Relu Anghelof, în calitate de primar.

Perioada de implementare a proiectului:12 luni.

Data incepere proiect: 27.09.2021

Data finalizare proiect:26.09.2022

 Codul SMIS 2014+ 145499

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact:

COMUNA DESA, str. Calea Teculescu, nr. 14, sector/judeţul Dolj, România

Tel: 0251322496

E-mail: [email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS