11.6 C
Craiova
miercuri, 1 decembrie, 2021
Știri de ultima orăBani & AfaceriFinalizarea proiectului „Achizitie de utilaje la SC SHOPPING JUNIOR SRL”

Finalizarea proiectului „Achizitie de utilaje la SC SHOPPING JUNIOR SRL”

SC SHOPPING JUNIOR SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Achizitie de utilaje la SC SHOPPING JUNIOR SRL”, cod MySMIS 131715, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”,,Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea poziției pe piață a întreprinderii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • introducerea inovarii de produs si de proces;
  • asigurarea personalului necesar fazei de operare si implementarea unor masuri privind respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.
  • asigurarea unui management al proiectului performant: consultanta, informare si publicitate.

Rezultatele proiectului:

  • Dotarea intreprinderii cu utilaje performante: achizitie buldoexcavator – 2 buc., miniincarcator – 2 buc
  • Implementarea măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător, de creștere a eficienței energetice prin achizitie stalp solar (fotovoltaic) de iluminat (1 buc)
  • Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi prin achizitia unei rampe mobile (1 buc) si sistem adaptare pentru persoane cu dizabilitati locomotorii (1 buc)
  • De asemanea, prin intermediul proiectului au fost create 5 locuri de muncă, din care o personă din categoria defavorizată.

Valoarea totală a proiectului este de 1.304.322,11 lei, finantarea nerambursabila este de 862.071,20 lei din care valoarea contribuției din FEDR este de 732.760,52 lei.

Impactul proiectului la nivelul localității/ regiunii: în urma finalizării proiectului au fost create 5 locuri de muncă, din care un loc de muncă face parte din categoria persoanelor defavorizate.

Data începerii proiectului: 01.03.2019

Data finalizării proiectului: 31.07.2022

Date de contact SC SHOPPING JUNIOR SRL:
Persoana de contact: Jianu Irinel Sorin
Functie: Reprezentant legal
Tel.: 0732.402.060
Email: [email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Cupa României / CCA a desemnat brigada meciului de...

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a stabilit brigada care...

ȘTIRI GdS