15.3 C
Craiova
sâmbătă, 23 octombrie, 2021
Știri de ultima orăBani & AfaceriCOMUNICAT DE PRESA PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL „MODERNIZAREA ACTIVITATII FIRMEI CSB CONSULTING S.R.L PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE”

COMUNICAT DE PRESA PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL „MODERNIZAREA ACTIVITATII FIRMEI CSB CONSULTING S.R.L PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE”

Tipul materialului: Comunicat de presa
Titlul proiectului: Modernizarea activitatii firmei CSB Consulting S.R.L prin achizitie de echipamente

Numele beneficiarului: CSB Consulting S.R.L
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este cresterea productivitatii firmei CSB Consulting S.R.L ca urmare a modernizarii si consolidarii productiei sale in domeniul recuperarii materialelor reciclabile sortate prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice acestui domeniu Prin indeplinirea obiectivului general al proiectului, societatea va deveni mai competitiva pe piata recuperarii materialelor reciclabile sortate din Romania, concomitent cu derularea activitatii in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile (ca urmare a achizitionarii unor utilaje si echipamente mai performante, mai eficiente din punct de vedere energetic si economic: utilajele si echipamentele vor sprijini intreprinderea in atragerea unui volum mai insemnat de comenzi). Atingerea obiectivului general al proiectului conduce la realizarea obiectivului prioritatii de investitii 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Naţională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Creșterea nivelului de dotare tehnica a firmei prin achiziția a 2 echipamente si utilaje si a unui sistem de panouri solare apa calda, pana la sfârșitul perioadei de implementare
2. Crearea a 3 noi locuri de munca pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului. Unul din aceste 3 noi locuri de munca va fi destinat persoanelor din grupuri defavorizate;
3. Asigurarea derularii in bune condiții a unui proiect cu finantare nerambursabila, prin realizarea activitatilor de scriere si management de proiect precum si informare si publicitate, pana la sfarsitul perioadei de implementare.

Valoarea totala a proiectului: 1,380,435.34 lei.
Valoarea finantarii nerambursabile: 928,023.76 lei, din care valoare nerambursabila din FEDR 788.820,20 lei si valoare nerambursabila din BS
139.203,56 lei.
Data începerii şi finalizării proiectului: 13/06/2019 – 30/09/2021.
Contract de finantare: 6024/ 16.09.2020 Codul MySMIS: 131665
Localizarea proiectului: Calea Severinului, Nr. 60, Municipiul Craiova, Judeþul Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Rezultatele proiectului:
1. Prin intermediul proiectului a fost achiziționate 2 echipamente si utilaje tehnologice si un sistem de panouri solare apa calda.
2. In cadrul proiectului au fost create 3 contracte noi de munca cu norma întreaga, încheiate pe perioada nedeterminata, din care cel puțin 1 contract este destinat persoanelor din categorii defavorizare. Persoanele au fost recrutate si selectate pe baza competentelor deținute si a abilitaților profesionale, si nu pe criterii discriminatorii precum vârsta, sex, religie, etnie, orientare sexuala, etc. Publicitatea angajării nu a inclus
elemente cu potențial de discriminare, iar cerințele locurilor de munca sunt obiective.
3. Au fost încheiate 1 contract de servicii de informare si publicitate, 1 contract management proiect si 1 contract de elaborare proiect. Impactul investiției asupra regiunii este unul pozitiv, prin implementarea proiectului sus menționat societatea si-a sporit competitivitatea, oferind servicii de recuperare materiale reciclabile sortate, realizate cu echipamente de ultima generație care incorporează tehnologii moderne si eficiente.
Prin crearea celor trei locuri de munca a contribuit la combaterea șomajului in regiunea Sud-Vest Oltenia.

Date de contact CSB Consulting S.R.L.: Sanda Ionut-Claudiu- ADMINISTRATOR – Telefon: 0742058684; E-mail: [email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

SCM Craiova, la un pas de surpriză! Baia Mare...

Așa cum ne așteptam, SCM Craiova a avut parte...

ȘTIRI GdS