11.2 C
Craiova
miercuri, 22 septembrie, 2021
Știri de ultima orăBani & AfaceriComunicat de presă începere proiect „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în unitatea de învățământ din comuna Ciupercenii Noi”

Comunicat de presă începere proiect „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în unitatea de învățământ din comuna Ciupercenii Noi”

Comuna Ciupercenii Noi, în calitate de beneficiar, derulează, incepand cu data 12.07.2021, proiectul  „Îmbunătățirea conținutului digital si a infrastructurii TIC in unitatea de învățământ din comuna Ciupercenii Noi, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2”, Cod SMIS 2014+ 144405, în baza contractului de finanţare nr. 162/233t/13.07.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate și Comuna Năruja, Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONALCOMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. -Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare,e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă: de ”Imbunatatirea conditiilor necesare desfasurarii procesului educational in anul scolar 2020-2021 atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice, in contextul crizei pandemice create de raspandirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea unitatii de invatamant aflata pe raza Comunei Ciupercenii Noi, cu echipamente IT mobile de tip tableta si dispozitive electronice (dotarea salilor de clasa precum si sprijinirea cadrelor didactice cu echipamente specifice) necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line, in contextul crizei cauzate de raspandirea virusului SARS-CoV-2.

Rezultate așteptate:

R1 – echipamente IT si dispozitive electronice pentru elevii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea scolara la Scoala Gimnaziala ”Nicolae Caras” in vederea prevenirii si raspandirii virusului SARS-Cov-2 (tablete – 262 bucati, laptop – 22 bucati, tabla interactiva – 8 bucati, router wireless – 5 bucati) Rezultatele asteptate ale proiectului sunt corelate cu Obiectivul specific, deoarece achizitionarea de echipamente IT mobile de tip tableta si dispozitive electronice, va contribui la dotarea corespunzatoare a unitatii de învatamant preuniversitar aflate in subordinea Comunei Ciupercenii Noi in anul scolar 2020-2021, pentru a preveni si diminua raspandirea virusului SARS-Cov-2;

 R2 – Informare si publicitate

Se vor achizitiona materiale de publicitate care sa respecte cerintele din Ghidul solicitantului precum si cele mentionate in Manualul de Identitate Vizuala specific Programului Operational Competitivitate.

 Prin proiectul propus spre finantare, avand in vedere valoarea acestuia se vor achizitiona urmatoarele materiale:

– 2 comunicate de presa;

– etichete autoadezive.

Valoarea totală a proiectului este de 564.862,20 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 540,703.30 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 529,889.23 lei (Valoare FEDR: 459.597,81 lei si Valoare BS: 70.291,42 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 10,814.07 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 24,158.90 lei

Proiectul se implementează de Ciupercenii Noi, reprezentată legal de către Gheorghe Mungiu, în calitate de primar al comunei.

Perioada de implementare a proiectului:12 luni.

Data incepere proiect: 12.07.2021

Data finalizare proiect:11.07.2022

Codul SMIS 2014+ 144405

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact:
Ciupercenii Noi, cu sediul in Localitatea Ciupercenii Noi, Str.Dunarii,nr. 2 judeţul Dolj
Tel: 0768102115,
E-mail: [email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

22 septembrie, momentul echinocţiului de toamnă în emisfera nordică

Astăzi este momentul echinocţiului de toamnă în emisfera nordică,...

ȘTIRI GdS