15.5 C
Craiova
duminică, 25 februarie, 2024
Știri de ultima orăEducatieAdmitereAdmitere la Universitatea din Craiova

Admitere la Universitatea din Craiova

Din 8 iulie 2021, începe admiterea la Universitatea din Craiova. Candidații au la dispoziție 2901 locuri la licență-buget, iar la taxă, pot opta pentru unul dintre cele 2292 de locuri. Absolvenţii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre cele 77 de locuri licenţă-buget destinate special lor.

La Facultatea de Agronomie sunt scoase la concurs 160 de locuri la buget, 221 la taxă și 2 pentru românii de pretutindeni la specializările: Agricultură, Montanologie, Silvicultură, Măsurători terestre și cadastru, Controlul și expertiza produselor alimentare.

La Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, sunt disponibile 320 de locuri la buget, 100 de locuri la taxă și 19 pentru românii de pretutindeni la următoarele specializări: Automatică şi informatică aplicată, Ingineria sistemelor multimedia, Calculatoare, Calculatoare (în lb.engleză), Electronică aplicată, Mecatronică, Robotică.

Facultatea de Drept scoate la concurs 232 de locuri la buget, 480 la taxă și 36 pentru românii de pretutindeni la Drept și Administrație publică.

La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, candidații se pot înscrie pe cele 447 de locuri la buget, 251 la taxă și 41 pentru românii de pretutindeni la specializările: Informatică economică, Contabilitate și informatică de gestiune, Contabilitate și informatică de gestiune, Economie și afaceri internaționale, Finanțe și bănci, Management, Marketing.

La Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, candidații se pot înscrie pentru cele 105 locuri la buget, 275 la taxă și 25 pentru românii de pretutindeni la specializările: Educație fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială.

La Facultatea de Horticultură sunt scoase la concurs 152 de locuri la buget, 85 la taxă și 14 pentru românii de pretutindeni la specializările: Horticultură, Peisagistică, Tehnologia prelucrării produselor Agricole, Biologie, Ingineria și protecția mediului în agricultură.

Facultatea de Inginerie Electrică pune la dispoziția candidaților 232 de locuri la buget, 45 de locuri la taxă și 13 pentru românii de pretutindeni, la specializările: Inginerie electrică şi calculatoare, Electromecanică, Electromecanică, Informatică aplicată în inginerie electrică, Ingineria sistemelor electroenergetice, Echipamente şi instalaţii de aviaţie.

La Facultatea de Litere sunt disponibile 345 de locuri la buget, 276 la taxă și 31 pentru românii de pretutindeni la: Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină, Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă), Limba şi literatura modernă A (engleză/franceză) – Limbă şi literatură modernă B (franceză/ engleză/germană/italiană/spaniolă)/ Limba şi literatura latină, Traducere și interpretare (engleză, franceză), Comunicare și relații publice, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Muzică, Interpretare muzicală-canto, Interpretare muzicală-instrumente, Artele spectacolului (Actorie), Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală, scenaristică, publicitate media, filmologie).

Facultatea de Mecanică scoate la concurs 306 locuri la buget, 169 locuri la taxă și 21 pentru românii de pretutindeni la specializările: Autovehicule rutiere, Ingineria transporturilor și a traficului, Tehnologia construcțiilor de mașini, Construcții civile, industriale și Agricole, Inginerie economică industrială (la Drobeta Turnu-Severin), Ingineria și protecția mediului în industrie (la Drobeta-Turnu Severin).

La Facultatea de Teologie Ortodoxă sunt scoase la concurs 72 locuri la buget, 85 locuri la taxă, 3 pentru românii de pretutindeni la specializările: Teologie ortodoxă pastorală, Artă sacră, Arte plastice (pictură și sculptură).

La Facultatea de Ştiinţe sunt scoase la concurs 370 de locuri la buget, 165 de locuri la taxă și 32 pentru românii de pretutindeni la următoarele specializări: Biochimie tehnologică, Chimie farmaceutică, Fizică informatică, Fizică medicală, Informatică, Matematică, Matematică informatică, Geografie, Geografia turismului.

Facultatea de Ştiinţe Sociale pune la dispoziția candidaților 160 de locuri la buget, 140 la taxă și 10 pentru românii de pretutindeni la specializările: Istorie, Relații internaționale și studii europene, Sociologie, Asistență socială.

Studenţii Universităţii din Craiova au la dispoziţie o infrastructură de pregătire şi cercetare de ultimă generaţie, precum și parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic şi cu cel academic internaţional. Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universităţi din lume și are încheiate în jur de 300 de parteneriate cu mediul socio-economic, care au ca obiect, între altele, desfășurarea practicii profesionale.

*

În perioada 9 – 28 IULIE, Universitatea din Craiova organizează și admiterea pentru master, anul universitar 2021-2022, lacele 12 facultăţi din structura sa. Candidații au la dispoziţie 1770 locuri la buget și 1278 cu taxă.

*

Atât pentru licență, cât și pentru master, înscrierile se vor face on-line, iar lista documentelor necesare şi modalitatea de admitere pot fi vizualizate pe https://www.ucv.ro/admitere/, precum și pe site-urile facultăților.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS