9 C
Craiova
marți, 28 martie, 2023
Știri de ultima orăBani & AfaceriÎmbunătățirea infrastructurii educaționale în sat Sărbătoarea

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în sat Sărbătoarea

Anunț de lansare a proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în sat Sărbătoarea, comuna Bucovăț, județul Dolj, derulează, începând cu data de 04.04.2018 și având ca termen de finalizare 31.10.2022.

Scopul și obiectivele specifice:

Scopul proiectului este creșterea calității sistemului de învățământ și îmbunătățirea infrastructurii în mediul rural prin îmbunătățirea calității învățământului și oferirea de condiții adecvate desfășurării procesului instructiv-educativ în comuna Bucovăț.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1.OS 1. Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea activităților educative la nivelul unității administrativ teritoriale prin reabilitarea clădirii existente.

2.OS 2. Reabilitarea și modernizarea clădirii la cele mai înalte standarde conform cerințelor actuale astfel încât procesul educativ să se desfășoare în condiții normale și moderne prin instalarea unor sisteme de efracție și monitorizare, prin instalarea de rețele informatice etc.

3.OS 3 Îmbunătățirea procesului educațional prin dotarea școlii cu echipamente didactice, IT și materiale specifice pentru documentare și pentru întreținerea școlii.

4.OS 4 Îmbunătățirea stării infrastructurii aferente Școlii din Buzești prin lucrări de reabilitare a clădirii, a căilor de acces, a instalațiilor termice, sanitare şi electrice şi amenajări exterioare.

5.OS 5. Îmbunătățirea eficienței energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a clădirii (reabilitarea pereților-partea opacă, parte vitrată, reabilitare terasă, reabilitare planșeu peste subsol);

6.OS 6. Creşterea nivelului de dotare al unității de învățământ cu sisteme informatice şi didactice moderne, pentru creşterea accesului la informație şi crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii și pentru crearea unor premise de derulare a unor programe de tip remedial ca urmare a implementării proiectului.

7.OS 7. Scăderea decalajelor rural-urban prin crearea unei unități de infrastructură educațională modernă care să faciliteze accesul la educație pentru un număr de 60 de copii din mediul rural, care provin din categorii dezavantajate.

8.OS 8. Asigurarea vizibilității proiectului și diseminarea rezultatelor prin comunicate/anunțuri de începere/finalizare proiect, prin afișarea de panouri informative și prin actualizarea site-ului primăriei cu date informative despre proiect.

Valoarea totală a proiectului:2.611.073,88 leiValoarea finanţării nerambursabile:2.354.858,29 lei, din care:- din FEDR 2.042.479,12 lei și- din bugetul național 312.379,17 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 04.04.2018 – 31.10.2022

Codul MySMIS 2014+: 124631

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS