Acasă Bani & Afaceri Publireportaj COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL „DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII DIVERS ECO...

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL „DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII DIVERS ECO TECH SRL PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE DE ULTIMĂ GENERAŢIE”, SMIS 102629

-

Tipul materialului: Comunicat de presă
Titlul proiectului: DEZVOLTAREA SOCIETĂȚIi DIVERS ECO TECH SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE DE ULTIMA GENERAȚIE
Numele beneficiarului: DIVERS ECO TECH SRL
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea microîntreprinderii DIVERS ECO TECH S.R.L prin achiziția unor echipamente noi în vederea creșterii veniturilor firmei și creării de noi locuri de muncă.

Atingerea obiectivului va determina creștereacompetitivității solicitantului în vederea consolidăriipoziției pe piață a acestuia în domeniile competitive identificate în Strategia Naționala de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare. Atingerea obiectivului general al proiectului conduce la realizarea obiectivului priorității de investiții 2.1.”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Naționalăde Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dotarea societății cu 2 echipamente noi până la sfârșitul perioadei de implementare.
2. Crearea a 5 locuri de muncă până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Din cele 5 locuri de muncă nou create, celpuțîn 1 loc de muncă va fi destinat persoanelor din grupuri defavorizate.
3. Implementarea în condiții optime a proiectului prin achiziția a 3 servicii specifice (consultanță pentru elaborare Cerere deFinanțare, management de proiect și servicii de informare și publicitate) până la sfârșitul celor 12 luni de implementare; Valoarea totală a proiectului: 1.045.989,59 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 703.026,28 lei, din care valoare nerambursabilă din FEDR 597.572,34 lei și valoare nerambursabilă din BS 105.453,94 lei. Dată începerii și finalizării proiectului: 01.07.2016 – 29.02.2020. Contract de finanțare: 64/ 23.06.2017 Codul MySMIS: 102629 Localizarea proiectului: Municipiul Craiova, Str. Calea București, nr. 325 C, jud. Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Rezultatele proiectului:

1. Prin intermediul proiectului au fost achiziționate 2 echipamente.
2. În cadrul proiectului au fost create 5 contracte noi de muncă cu normă întreaga, încheiate pe perioada nedeterminată, din carecel puțîn 1 contract este destinat persoanelor din categorii defavorizare.
Persoanele au fost recrutate și selectate pe baza competențelor deținute și a abilitaților profesionale, și nu pe criterii discriminatorii precum vârsta, sex, religie, etnie, orientare sexuală, etc.
Publicitatea angajării nu a inclus elemente cu potențial de discriminare, iar cerințele locurilor de muncă sunt obiective.
3. Au fost încheiate 1 contract de servicii pentru elaborarea Cererii de Finanțare, 1 contract de servicii de informare și publicitate si1 contract de servicii de management de proiect. Impactul investiției asupra regiunii este unul pozitiv, prin implementarea proiectului sus menționat societatea și-a sporit competitivitatea, oferind servicii de sterilizare de cea mai bună calitate, executate cu echipamente de ultima generație care incorporează tehnologii moderne și eficiente. Prin crearea celor cinci locuri de muncă a contribuit la combaterea șomajului în regiunea Sud-Vest Oltenia. Persoană de contact: RATĂ COSMIN CONSTANTIN – ADMINISTRATOR – Telefon: 0728283876; E-mail: [email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS

Jurnal de antreprenor. SPIACT Craiova întâmpină sincope în aprovizionarea cu piese

Firma are 103 angajați și nu a întrerupt activitatea. Probleme apar la aprovizionarea cu diverse repere necesare în producție. „La produsele complexe, ca ale noastre, dacă lipsește o piesă nu putem face produsul“, a spus administratorul SPIACT.