Acasă Bani & Afaceri Publireportaj AIDAA - PLATFORMA SOFTWARE INOVATIVA PENTRU PROCESAREA AUTOMATA A INFORMAȚIILOR PENTRU AFACERI

AIDAA – PLATFORMA SOFTWARE INOVATIVA PENTRU PROCESAREA AUTOMATA A INFORMAȚIILOR PENTRU AFACERI

-

DEMIUMA COMIMPEX SRL, cu sediul in Municipiul Craiova, str. Ștefan Odobleja, Bloc a17, Scara 1, etaj 1, ap. 5, Județul Dolj, derulează, începând cu data de 15.01.2020, proiectul „AIDAA (Artificial Intelligence Data Automation Assistant) – platforma software inovativa pentru procesarea automata a informațiilor pentru afaceri”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 12/221_ap2/15.01.2020, Cod SMIS 2014+ : 129325, Cod on-line: 41.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv specific 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apelul de proiecte nr.2.

Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Organismul Intermediar: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor.

Valoarea totală a proiectului este de 21.384.683,79 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 12.032.869,88 lei. Valoarea co-finanțării Uniunii Europene este de 10.227.939,42 lei.

Proiectul se derulează în parteneriat cu societatea WEBART SOFTWARE DESIGN SRL, pe o durată de                           24 luni, iar locația de implementare este în Municipiul Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 9,                    Bloc 156 APT, Scara 2, Etaj 1, Ap. 7, Județul Dolj.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea productivității si a vânzărilor companiei DEMIUMA COMIMPEX SRL prin realizarea unui produs inovativ si complex de marketing – AIDAA (Artificial Intelligence Data Automation Assistant) platforma software inovativa pentru procesarea automata a informațiilor pentru afaceri atât pentru domeniul online, cat si pentru campaniile desfășurate in cadrul propriilor magazine. DEMIUMA COMIMPEX SRL își propune sa dezvolte o platforma software inovativa pentru a-si putea maximiza output-ul campaniilor de marketing cu scopul de a creste competitivitatea economica a societății.

Principalele rezultate prevăzute ale proiectului sunt:

  • Achiziționarea, instalarea și configurarea de active corporale și necorporale;
  • Cercetarea privind trecerea de la metodele tradiționale de analiza a datelor si informațiilor pentru afaceri (business inteligence) la metode moderne bazate pe știința datelor, inteligenta artificiala (AI) si învățare automata (ML);
  • Cercetarea privind algoritmi de alegere / stabilire a campaniilor de marketing realizați si incluși in platforma AIDAA;
  • 1 platforma software realizată, testată și validată

Data începerii proiectului : 15.01.2020

Data finalizării proiectului : 14.01.2022

Date de contact:

Nume persoană de contact : RADIAN DENISA-IULIA, Funcție :Administrator DEMIUMA COMIMPEX SRL, Adresa: Municipiul Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 9, Bloc 156 APT, Scara 2, Etaj 1, Ap. 7, Județul Dolj, Tel. 021/250.51.99; 021/250.52.99, Fax 021/250.54.35, e-mail: [email protected]

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020  

ȘTIRI VIDEO GdS

Publicul nu are acces în incinta OCPI Dolj

Măsurile luate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj, la jumătatea lunii martie, în scopul prevenirii și limitării răspândirii noului...