18.8 C
Craiova
luni, 21 septembrie, 2020
Știri de ultima oră Bani & Afaceri Publireportaj Implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia

Implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia

POR 2014-2020 este un program complex, ce cuprinde 43 de scheme de finanțare și vizează dome-nii diverse precum infrastructură rutieră, turistică, educațională sau de sănătate, eficientă energetică, sprijin pentru dezvoltarea urbană, investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia gestionează POR 2014- 2020 la ni vel regional, în calitate de Organism Intermediar, având ca principale responsabilități promovarea fi-nanțărilor disponibile, asistență tehnică pentru solicitanții de finanțări, evaluarea, contractarea și mo-nitorizarea proiectelor, dar și evaluarea programului și furnizarea de feedback privind implementarea acestuia, în vederea îmbunătățirii activităților viitoare de programare.

Din cele 1397 de proiecte s-au contractat 551 de proiecte

Până la data de 09 decembrie 2019, la nivelul regiunii SV Oltenia, din cele 1397 de proiecte, în valoare solicitată de 1,387 miliarde de euro, s-au contractat 551 de proiecte, în valoare de 884,9 de milioane de euro fonduri nerambursabile, reprezentând 130% din alocarea regională.

Autoritățile publice locale au depus un număr foarte mare de proiecte, depășiri semnificative ale alocării regionale înregistrându-se în domenii precum: infrastructură rutieră de importantă regională- 234%, eficiență energetică pentru clădirile publice- 200%, iluminat public- 235%, mobilitate urbană 104%, reabilitarea infrastructurii educaționale pentru învățământul obligatoriu- 315% și reabilitarea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic- 263%.

De asemenea, pentru apelul de proiecte din cadrul axei 13 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii“, autoritățile publice locale din orașele mici și mijlocii din regiune, s-au mobi-lizat exemplar și au întocmit și depus cereri de finanțare pentru proiecte integrate și complexe într-un termen foarte scurt, înregistrându-se un procent de 329% din acoperirea regională.

Proiectele implementate de beneficiarii privați din regiunea noastră au avut o dinamică foarte bună, astfel, în cadrul apelurilor de proiecte pentru prioritățile 2.1 și 2.2 au fost depuse 695 de aplicații, au fost semnate 277 de contracte, la această dată fiind finalizate 163 dintre acestea.

Au fost avizate, plătite și incluse în declarațiile de cheltuieli către Comisia Europeană, cereri de ram-bursare de aproximativ 65,77 milioane de euro reprezentând doar FEDR, astfel, până la sfârșitul acestui an se va atinge ținta de absorbție propusă pentru anul 2019 pentru regiunea Sud-Vest Oltenia.

Principalele obiective pentru anul 2020 asumate de ADR SV vizează în primul rând contractarea integrală a fondurilor disponibile, dar și sprijinirea administrației publice locale și a mediului privat în implementarea cu succes a contractelor aflate în derulare, pentru a contribui la atingerea țintei de ab-sorbție a programului.

Au fost formulate propuneri privind prioritățile de finanțare din Strategia de dezvoltare și portofoliul de proiecte.

În vederea pregătirii viitoarei perioade de programare 2021-2027, am acordat o atenție sporită identificării, într-o abordare de tip bottom-up, a nevoilor specifice existente la nivel regional și prioritățile strategice de investiții. În acest context am organizat grupuri de lucru în fiecare județ al regiunii în cadrul cărora au avut loc dezbateri cu privire la documentele elaborate până în prezent de către ADR SV Olte-nia, respectiv Analiză socio-economică, Analiză SWOT și au fost formulate propuneri privind prioritățile de finanțare din Strategia de dezvoltare și portofoliul de proiecte.

În prag de sărbători, adresăm cele mai calde urări cu liniște, bucurie, sănătate și putere de muncă tuturor partenerilor și colaboratorilor Agenției pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,alături de alese gânduri de prețuire!Director General ADR S-V Oltenia,Marilena BOGHEANU

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Încep lucrările și la drumul județean Moțăței – Plenița

CJ Dolj a dat ordinul de începere a lucrărilor și la tronsonul II al DJ 561A, Moțăței – Unirea – Plenița – limita cu județul Mehedinți.

ȘTIRI GdS

Universitatea Spiru Haret foloseşte cea mai puternică platformă de...

Admitere online la cea mai mare instituție de învățământ superior din România pentru 4 programe de...

Filmele revin pe marele ecran la Inspire Cinema

Suspansul ne-a fost încercat la maximum în decursul acestei veri, în ceea ce privește redeschiderea cinematografelor la nivel național, dar și după...

Inițiative generoase pentru diversificarea ofertei culturale și turistice a...

35 de milioane de euro este valoarea principalelor investiții pe care Consiliul Județean le-a finalizat sau le are în derulare în domeniul...

Scrisoare deschisă adresată membrilor și simpatizanților USR

Ați auzit multe lucruri despre mine în această campanie și foarte puține dintre ele sunt adevărate. De aceea, am decis să mă...

Ambasadorul Elveției în România, în vizită la șantierul fabricii...

Craiova, 16 septembrie, 2020 - Clariant, companie inovatoare și sustenabilă axată pe produse chimice de specialitate, a primit recent vizita Excelenței Sale...

Anișoara Stănculescu – ,,Să dăm posibilitatea craiovenilor să decidă...

Toți candidații la primăria Craiova vorbesc de smart-city, ceea ce e un lucru bun. Să digitalizăm serviciile publice, să ușurăm viața cetățenilor...