Acasă Bani & Afaceri Publireportaj Anunț finalizare proiect: Achiziție utilaje pentru confecții metalice în cadrul ROMAL SRL

Anunț finalizare proiect: Achiziție utilaje pentru confecții metalice în cadrul ROMAL SRL

-

Titlul proiectului: Achiziție utilaje pentru confecții metalice în cadrul ROMAL SRL
Numele beneficiarului: ROMAL S.R.L.
SMIS: 112111   
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa : 2. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de Investiții: 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Numele Autorității de Management: “Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”
Numele Organismului Intermediar: “Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia”
Valoarea totală a proiectului: 1.115.314,70 LEI  
Valoarea finanțării nerambursabile: 749.791,39 LEI, din care
FEDR 637.322,68 LEI.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 112.468,71 LEI

Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea microintreprinderii ROMAL SRL prin modernizarea procesului de producție din domeniul fabricării de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Modernizarea procesului de producție sau activității din domeniul fabricării de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice prin dotarea cu echipamente tehnologice și utilaje (mașînă de debitat cu apă și stivuitor).
  • Creșterea numărului mediu de salariați că urmare a realizării proiectului cu 5 salariați și menținerea numărului mediu de salariați actuali din cadrul societății.
  • Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă și egalitate de șanse prin:

– angajarea unei persoane din următoarele categorii defavorizate „persoane care au vârstă de peste 50 de ani”

– includerea persoanelor de sex feminin atât în echipa de management și implementare a proiectului

Indicatori prestabiliți de rezultat: întreprindere sprijinită 1 , societate care primește grant 1,  Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (grant) 365,523.31 LEI.

Indicatori suplimentari de rezultat: 5 locuri de muncă create, din care o persoană din categoria defavorizate „persoane care au vârstă de peste 50 de ani”  

Impactul investiției asupra regiunii: crearea de noi locuri de muncă

Perioada de implementare a proiectului: 35 de luni, 01.03.2017–31.01.2020.

ȘTIRI VIDEO GdS