Competitivitate si calitate la nivel european a produselor realizate de Mentor SRL

Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”
Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”

Titlu „Competitivitate si calitate la nivel european a produselor realizate de Mentor SRL”
Numele beneficiarului: MENTOR SRL, Str. Calea Severinului nr.46 C , Craiova, Judetul Dolj

Obiectivul general al MENTOR SRL este acela de a fi in conformitate cu standardele recunoscute din domeniile industrie, sanatate si siguranta muncii, mediu, precum si cu cele ale sistemelor de management al calitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Crearea a 25 noi locuri de munca din care unul pentru persoane din categorii defavorizate (nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni);

Realizarea unuei cifrei de afaceri de 18.857.571,00 lei la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;

Realizarea unui profitului net de 3.097.954,00 lei la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;

Valoarea totala a proiectului: 2.083.193,82 lei
Finantarea nerambursabila: 1.000.193,91 lei
Valoare contributiei europene(FEDR): 850.164,82 lei
Valoarea contributiei de la bugetul de stat: 150.029,09 lei

Rezultatele proiectului:

  • Crearea a 25 noi locuri de munca din care unul pentru persoane din categorii defavorizate (nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni);
  • Realizarea unuei cifrei de afaceri de 18.857.571,00 lei la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;
  • Realizarea unui profitului net de 3.097.954,00 lei la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;

Impactul proiectului : Proiectul a contribuit la consolidarea mediului de afacerii la nivelul judetului Dolj si a Regiunii SV Oltenia, prin dotarea firmei cu echipamente inovative, de ultima generatie, ceea ce confera siguranta si noi oportunitati ale afacerii, totodata a contribuit la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca, prin crearea de noi locuri de munca, inclusiv pentru persone defavorizate.

Data începerii proiectului: 01.04.2017
Data semnarii contractului de finntare: 11.12.2017
Data finalizării proiectului: 30.11.2019
Codul MySMIS: 115227

MENTOR SRL
Str. Calea Severinului nr.46 C , Craiova/Dolj

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei