Competitivitate si calitate la nivel european a produselor realizate de Mentor SRL

Titlu „Competitivitate si calitate la nivel european a produselor realizate de Mentor SRL”
Numele beneficiarului: MENTOR SRL, Str. Calea Severinului nr.46 C , Craiova, Judetul Dolj

Obiectivul general al MENTOR SRL este acela de a fi in conformitate cu standardele recunoscute din domeniile industrie, sanatate si siguranta muncii, mediu, precum si cu cele ale sistemelor de management al calitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Crearea a 25 noi locuri de munca din care unul pentru persoane din categorii defavorizate (nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni);

Realizarea unuei cifrei de afaceri de 18.857.571,00 lei la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;

Realizarea unui profitului net de 3.097.954,00 lei la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;

Valoarea totala a proiectului: 2.083.193,82 lei
Finantarea nerambursabila: 1.000.193,91 lei
Valoare contributiei europene(FEDR): 850.164,82 lei
Valoarea contributiei de la bugetul de stat: 150.029,09 lei

Rezultatele proiectului:

  • Crearea a 25 noi locuri de munca din care unul pentru persoane din categorii defavorizate (nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni);
  • Realizarea unuei cifrei de afaceri de 18.857.571,00 lei la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;
  • Realizarea unui profitului net de 3.097.954,00 lei la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;

Impactul proiectului : Proiectul a contribuit la consolidarea mediului de afacerii la nivelul judetului Dolj si a Regiunii SV Oltenia, prin dotarea firmei cu echipamente inovative, de ultima generatie, ceea ce confera siguranta si noi oportunitati ale afacerii, totodata a contribuit la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca, prin crearea de noi locuri de munca, inclusiv pentru persone defavorizate.

Data începerii proiectului: 01.04.2017
Data semnarii contractului de finntare: 11.12.2017
Data finalizării proiectului: 30.11.2019
Codul MySMIS: 115227

MENTOR SRL
Str. Calea Severinului nr.46 C , Craiova/Dolj

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei