Creşterea si diversificarea producţiei societatii Avihydro


Titlul proiectului: Creşterea si diversificarea producţiei societatii Avihydro SRL prin achiziţia de utilaje si echipamente moderne

Numele beneficiarului: AVIHYDRO S.R.L.

Data: Octombrie 2019

SMIS: 109477

Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020 Axa : 2. Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

Prioritatea de Investiţii: 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri Numele Autoritatii de Management: „Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice”

Numele Organismului Intermediar: „Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia”

Valoarea totala a proiectului: 1.085.138,39 LEI

Valoarea finantarii nerambursabile: 765.510,85 LEI, din care FEDR 650.684,22 LEI.

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 114.826,63 LEI

Obiectivul proiectului il constituie dezvoltarea microintreprinderii AVIHYDRO SRL prin modernizarea activitatii din domeniul fabricarii cilindrilor hidraulici si a furtunelor hidraulice, precum si diversificarea productiei prin fabricarea de noi produse in cadrul societatii.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Modernizarea activitatii din domeniul fabricarii cilindrilor hidraulici si a furtunelor hidraulice, prin dotarea cu echipamente tehnologice si utilaje noi.
  • Cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii proiectului cu 5 salariati si mentinerea numarului mediu de salariati actuali din cadrul societatii.
  • Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse

Indicatori prestabiliti de rezultat: intreprindere sprijinita 1 , societate care primeste grant 1, Investitii private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (grant) 319.627,54 LEI.

Indicatori suplimentari de rezultat: 5 locuri de munca create Impactul investitiei asupra regiunii: crearea de noi locuri de munca Perioada de implementare a proiectului: 01.12.2016-31.10.2019.

Persoana de contact: ION ALBOIU, Administrator Tel/fax/email: 0743166607 / –  /[email protected]

AVIHYDRO S.R.L.

Tel/fax/email: 0743166607/ [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei