Primaserv SRL a organizat conferință de lansare proiect

Comunicat de presă - SC PRIMASERV SRL a organizat în data de 08.10.2019 conferința de lansare a proiectului ,,CRESC- C(reativitate) și R(esurse) pentru o E(conomie) S(ocială) C(ompetitivă)” ID proiect: POCU/449/4/16/128655

Comunicat de presă - Primaserv

SC PRIMASERV SRL implementează, în calitate de Beneficiar, proiectul CRESC- C(reativitate) și R(esurse) pentru o E(conomie) S(ocială) C(ompetitivă), ID proiect: POCU/449/4/16/128655. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea antreprenoriatului social și facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă prin înființarea de întreprinderi sociale în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni, în perioada 06.09.2019 – 05.09.2022, iar valoarea totală a acestuia este de 13.466.197,61 lei.

Obiectivele proiectului

Prin activitățile și obiectivele propuse, proiectul promovează acțiuni ce au în vedere:
• Dezvoltarea domeniului economiei sociale la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia prin: crearea şi consolidarea de parteneriate cu actorii relevanţi de pe piaţa forţei de muncă, dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaştere a sectorului şi îmbunătăţirea vizibilităţii economiei sociale, integrarea rezultatelor obținute în urma implementării proiectului în politicile şi strategiile organizaţiei solicitantului şi ale partenerilor, politici şi strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la nivel legislativ.
• Sprijinirea înființării și demarării activității pentru cel putin 21 de noi întreprinderi sociale, localizate în mediul urban și rural din regiunea Sud-Vest Oltenia.
• Proiectul va avea ca rezultat creșterea numărului de locuri de muncă în regiunea Sud-Vest Oltenia, având în vedere că în cadrul noilor întreprinderi înființate vor fi angajate cel puțin 105 persoane.

Grupul țintă

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 168 persoane (șomeri, persoane inactive, angajați), care au resedința / domiciliul în regiunea Sud-Vest Oltenia, în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt sau Vâlcea. Aceștia vor beneficia de formare profesională și ulterior vor putea primi ajutoare de minimis pentru a-și finanța planurile de afaceri selectate în cadrul proiectului.

SC PRIMASERV SRL

Bld. Nicolae Titulescu, nr 66A, Craiova, jud. Dolj

Telefon: 0799542297;

E-mail: [email protected];

Web: www.cresceconomiesociala.ro