Diversificarea activității Gimiser Plast SRL prin achiziționarea de utilaje

Proiectul “Diversificarea activității Gimiser PLast SRL prin achiziționarea de utilaje”, cod MySMIS 106176, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Gimiser Plast SRL și are o valoare totală de 1.304.983,75 lei, din care 865.140,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, 735.369,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADRSV Oltenia, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.06.2016 – 30.09.2019.

Obiectivul general al proiectului este: „Diversificarea activității societății prin achiziționarea de utilaje pentru efectuare de lucrări pentru pregătirea terenului”

Beneficiile aduse la nivel local prin realizarea investiției propuse sunt atât de natură economică prin stimularea creșterii economice și a competitivității, cât și de natură socială prin îmbunătățirea condițiilor de trai.

Rezultatele proiectului:

– Achiziția a 5 noi utilaje
– Crearea a 5 locuri de muncă

Date de contact:

Persoană de contact: Tolos Mihaela Mirabela
Tel: 0730607633/email: [email protected]